Doctorat

Sesiunea 2016 de admitere la doctorat

Rezultatele concursului de admitere la doctorat sesiunea 2016

Admiterea la studii universitare de doctorat în anul 2016 pentru cele două domenii: “Ingineria Sistemelor” (IS) și “Calculatoare si Tehnologia Informatiei” (CTI), se organizează în două sesiuni:

 1. Sesiunea iulie 2016 după următorul program:
  • Perioada de înscriere: 27.06 – 6.07. 2016 (Rectorat, Birou Doctorat UPB, etaj 3)
  • Concursul de admitere la doctorat: 8.07.2016 (ora 9:00, salile ED118-IS,  ED010-CTI)
 2. Sesiunea septembrie 2016 după următorul program:
  • Perioada de înscriere: 29.08 – 26.09. 2016 (Rectorat, Birou Doctorat UPB, etaj 3)
  • Concursul de admitere la doctorat: 28.09.2016
   • IS: ora 9:00, ED118
   • CTI: ora 12:00, ED010

Componența Comisiilor pentru Admiterea la Doctorat 2016 din cadrul Școlii Doctorale Automatică și Calculatoare din UPB:

COMISIA Ingineria Sistemelor – IS

COMISIA Calculatoare si Tehnologia Informatiei – CTI

  Presedinte: Prof.dr.ing. Theodor Borangiu   Presedinte: Prof.dr.ing. Nicolae Tăpuş
  Prof.dr.ing. Radu Dobrescu   Prof.dr.ing. Adina Magda Florea
  Prof.dr. ing. Cristian Oară   Prof.dr.ing. Valentin Cristea
  Prof.dr.ing. Dumitru Popescu   Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu

 

Pentru admiterea la doctorat, candidații vor susține o probă de specialitate. Proba de specialitate pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisie de admitere la studiile universitare de doctorat. Cu prilejul susținerii probei de specialitate candidaţii sunt apreciaţi în raport cu nivelul de pregătire şi informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările majore ale cercetării şi cu capacitatea de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) pentru o temă de cercetare.

Media obţinută la proba de specialitate pentru admiterea la doctorat este media aritmetică a notelor de la 1 la 10, acordate de membrii comisiei la examinare. Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică dintre media obţinută la proba de specialitate pentru admiterea la doctorat şi media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licenţă şi masterat. Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00 (opt).

Validarea rezultatelor concursului, solutionarea contestatiilor, semnarea contractelor de studii doctorale şi înscrierea doctoranzilor au loc în decurs de 10 zile de la data concursului.

Date de contact pentru înscrierile din sesiunile 2016  la Școala Doctorală de Automatică şi Calculatoare: dosarele candidatilor la concursul de admitere la studii de doctorat se depun în Rectorat UPB, Sala R 309, secretar Cătălina Dărăban, telefon, 0214029464, adresa de e-mail cmcalaras@yahoo.com

Conţinutul dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere
 • Fişa personală de înscriere
 • Curriculum vitae
 • Lista lucrărilor publicate
 • Declaratie
 • Originalele următoarelor documente:
  • Diploma de absolvire (licenta si master)
  • Foaia matricolă
  • Diploma de bacalaureat
 • Copii legalizate (la notariat) după următoarele documente:
  • Certificat de naştere
  • Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul)
 • Chitanţa de plata a taxei de înscriere.
 • Copie buletin/carte de identitate.

Valoarea taxei de înscriere este de 150 lei pentru sesiunea iulie 2016 si 200 lei pentru sesiunea septembrie 2016 şi se achită la casieria UPB (Rectorat, parter)

DOCUMENTE UTILE

 1. Anexele 2 si 3 la Metodologia UPB
 2. Metodologia UPB privind organizarea si desfasurarea  concursului de admitere la doctorat – anul universitar 2016-2017

 

Sesiunea 2015 de admitere la doctorat

NOU: Perioada de înscriere la doctorat se prelungește până pe data de 9 octombrie 2015. Candidații care se înscriu până la această dată vor susține concursul de admitere pe data de 12 octombrie ora 10:00, în sălile: ED010 pentru domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, respective ED118 pentru domeniul Ingineria Sistemelor.

Rezultatele concursului de admitere la doctorat sesiunea septembrie 2015

Admiterea la studii universitare de doctorat se organizează in sesiunea septembrie 2015 pentru cele doua domenii: “Ingineria Sistemelor” (IS) si “Calculatoare si Tehnologia Informatiei” (CTI), în conformitate cu următorul program:

Înscrierea candidaţilor: 07.09.201525.09.2015

Susţinerea probei de specialitate pentru domeniul CTI are loc pe data de 29.09 ora 12:00 sala ED010.

Susţinerea probei de specialitate poate fi facuta de candidati in una din zilele:

 • 28 septembrie ora 10:00, sala ED010 pentru domeniul CTI si sala ED118 pentru domeniul IS
 • 29 septembrie ora 10:00, sala ED010 pentru domeniul CTI si sala ED118 pentru domeniul IS

Componenta Comisiilor pentru Admiterea la Doctorat 2015, din cadrul Scolii Doctorale Automatica si Calculatoare din UPB:

COMISIA 1 (Ingineria Sistemelor) COMISIA 2 (Calculatoare si Tehnologia Informatiei)
Presedinte: Prof.dr.ing. Theodor Borangiu Presedinte: Prof.dr.ing. Nicolae Țăpuș
Prof.dr.ing. Dan Popescu Prof.dr.ing. Adina Magda Florea
Prof.dr. Cristian Oară Prof.dr.ing. Valentin Cristea
Prof.dr.ing. Dan Ștefănoiu Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu
Prof.dr.ing. Ștefan Trăușan-Matu

Pentru admiterea la doctorat, candidatii vor sustine o proba de specialitate. Proba de specialitate pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisie de admitere la studiile universitare de doctorat. Cu prilejul susținerii probei de specialitate candidaţii sunt apreciaţi în raport cu nivelul de pregătire şi informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările majore ale cercetării şi cu capacitatea de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) pentru o temă de cercetare.

Media obţinută la proba de specialitate pentru admiterea la doctorat este media aritmetică a notelor de la 1 la 10, acordate de membrii comisiei la examinare. Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică din media obţinută la proba de specialitate pentru admiterea la doctorat şi media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licenţă şi masterat. Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00 (opt).

Validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi înscrierea doctoranzilor – 1 octombrie 2015.

Date de contact pentru inscrierile din sesiunea septembrie 2015 la Scoala Doctorala de Automatică şi Calculatoare: dosarele candidatilor la concursul de admitere la studii de doctorat se depun in Rectorat UPB, Sala R 309, secretar Cătălina Dărăban, telefon, 0214029464, adresa de e-mail cmcalaras@yahoo.com

Conţinutul dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere
 • Fişa personală de înscriere
 • Curriculum vitae
 • Lista lucrărilor publicate
 • Declaratie
 • Originalele următoarelor documente:
  • Diploma de absolvire (licenta si master)
  • Foaia matricolă
  • Diploma de bacalaureat
 • Copii legalizate (la notariat) după următoarele documente:
  • Certificat de naştere
  • Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul)
 • Chitanţa privind plata taxei de înscriere.
 • Copie buletin/carte de identitate.

Valoarea taxei de înscriere este de 200 lei şi se achită la casieria UPB (Rectorat, parter R017)

DOCUMENTE UTILE

 1. “Metodologia privind organizarea si desfasurarea  concursului de admitere la doctorat – anul universitar 2015-2016″

 

Lista conducatorilor de doctorat si informatii privind ofertele de teza

Domeniul fundamental: Calculatoare si Tehnologia Informatiei

Departamentul de Calculatoare (www.cs.pub.ro)

prof. dr. ing. VALENTIN CRISTEA  oferta teza
prof. dr. ing. CIPRIAN DOBRE  oferta teza
prof. dr. ing. ADINA MAGDA FLOREA  oferta teza
prof. dr. ing. CRISTIAN GIUMALE  oferta teza
prof. dr. ing. FLORICA MOLDOVEANU

oferta teza

prof. dr. ing. DRAGOȘ NICULESCU oferta teza
prof. dr. ing. MIRCEA PETRESCU  oferta teza
prof. dr. ing. FLORIN POP  oferta teza
prof. dr. ing. RAZVAN RUGHINIȘ  oferta teza
prof. dr. ing. LUCA DAN SERBANATI  oferta teza
prof. dr. ing. EMIL SLUSANSCHI  oferta teza
prof. dr. ing. STEFAN TRAUSAN-MATU  oferta teza
prof. dr. ing. NICOLAE TAPUS  oferta teza
prof. dr. ing. ADRIANA TAPUS  oferta teza

Domeniul fundamental: Ingineria sistemelor

Departamentul
de Automatica si Informatica Industriala (www.aii.pub.ro)

prof. dr. ing. THEODOR BORANGIU  oferta teza
prof. dr. ing. RADU DOBRESCU  oferta teza
acad. dr. ing. FLORIN FILIP  oferta teza
prof. dr. ing. MARIUS GURAN oferta teza
prof. dr. ing. SERGIU STELIAN ILIESCU  oferta teza
prof. dr. ing. GABRIEL IONESCU  oferta teza
prof. dr. ing. TRAIAN IONESCU oferta teza
prof.dr. ing. DAN POPESCU oferta teza
prof. dr. ing. VALENTIN SGARCIU  oferta teza
prof. dr. ing. AURELIAN MIHAI STANESCU  oferta teza
prof. dr. ing. ANCA IONITA oferta teza

 

Departamentul
de Automatica si Ingineria Sistemelor (www.acse.pub.ro)

dr. ing. NECULAI ANDREI oferta teza
prof. dr. ing. CATALIN BUIU oferta teza
prof. dr. ing. IOAN DUMITRACHE oferta teza
prof. dr. ing. BOGDAN DUMITRESCU oferta teza
prof. dr. ing. IOAN NECOARA oferta teza
prof. dr. ing. COSTICA NITU oferta teza
prof. dr. ing. CRISTIAN OARA oferta teza
prof. dr. ing. DUMITRU POPESCU oferta teza
prof. dr. ing. DAN STEFANOIU oferta teza
prof. dr. ing. CIPRIAN LUPU oferta teza