Doctorat

Facultatea oferă programe de studiu de doctorat pe mai multe direcţii de specializare destinate aprofundării cunoştinţelor acumulate anterior.

Detalii despre admiterea la doctorat se găsesc aici

Informaţii legate de activitatea de doctorat pot fi obţinute accesând următorul link de pe site-ul Universităţii Politehnica din Bucureşti.

În continuare este prezentată lista conducătorilor de doctorat din Facultatea de Automatică şi Calculatoare:

Domeniul fundamental: Ştiinţe Inginereşti

Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Catedra de Calculatoare

Domeniul: Ingineria sistemelor

Catedra de Automatică şi Ingineria Sistemelor

Catedra de Automatică şi Informatică Industrială