Cazări Septembrie 2017

13.09.2017

Cazarea studenţilor care au fost repartizaţi în căminele Facultăţii de Automatică şi Calculatoare se face după următorul program:

  • Vineri 22.09.2017 între orele 9.00-15.00, anii 2 şi 3 licenţă.
  • Sambătă 23.09.2017 între orele 9.00-15.00 anul 1 licenţă.
  • Duminică 24.09.2017 între orele 9.00-15.00 – master 1, 2 şi anul 4 licenţă.

 

Formalităţile de cazare se vor efectua în localul facultăţii – HOL EC – şi nu la cămin!

IMPORTANT:  CAZAREA SE FACE DOAR PERSONAL!

Fiecare solicitant va avea asupra sa următoarele :

– cartea de identitate (original + copie xerox) ;

– suma de 250 lei, reprezentând regia de cămin pe luna octombrie şi fondul de reparaţii. Următoarele categorii de studenţi plătesc doar 100 lei, pe baza actelor doveditoare care vor fi aduse în ziua în care se cazează (vineri, sâmbătă sau duminică):

  • Studenţii bugetaţi, copii ai personalului didactic, (pe baza unei adeverinţe emisă sau vizată de Inspectoratul Şcolar);
  • Studenţii orfani de ambii părinţi;
  • Studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament;
  • Studenţii străini bursieri ai statului roman, pe baza documentelor care să dovedească faptul că au acest statut;
  • Studenţii copii ai eroilor-martiri ai Revoluţiei Române din decembrie 1989.

Repartizarea pe camere se afişează pe situl http://studenti.pub.ro începând cu Marţi 19.09.2017.

Notă: Studenţii care nu au fost repartizaţi în această primă etapă pot depune cereri la decanat în zilele de cazare, urmând să fie repartizaţi pe locurile care devin disponibile prin neprezentare.