Stagii de practică

stagii.fw_

Stagii de practică pentru anul universitar 2016-2017

În cadrul anului universitar 2016-2017, programele de practică se desfăşoară în perioada iunie-septembrie 2017 cu o durata de minim 320h.

Facultatea de Automatică și Calculatoare oferă studenţilor stagii de practică în companii, în laboratoarele de cercetare ale facultăţii sau în cadrul proiectelor finanţate prin fonduri structurale (proiecte de tip POSDRU).

Informaţii despre ofertele de stagii de practică se găsesc în pagina dedicată: Oferte de stagii de practică.

Pentru studenţii care care beneficiază de plasamente Erasmus in companii din străinătate, regulile stagiului sunt cele stabilite de biroul Socrates-Erasmus.

Reponsabilii de practica sunt:

  • Anul 3 Calculatoare: Sl. dr. ing. Vlad Posea (vlad.posea@cs.pub.ro)
  • Anul 3 directia A: Sl. dr. ing. Florin Anton (florin.anton@cimr.pub.ro)
  • Anul 3 directia B: Sl. dr. ing. Monica Patrascu (monica.patrascu@acse.pub.ro)

Colocvii de evaluare a practicii

Se vor desfăşura la finalul perioadei de practică. Datele exacte vor fi anuntate pana la sfarsitul sesiunii de restante din septembrie.

Documente necesare valabile pentru toate stagiile

1. Convenție de practică - Stagiul va fi realizat pe baza unei convenţii de practică semnată de student, facultate şi firmă. Convenţia reprezintă angajamentul studentului că va face stagiul la firmă şi al firmei că îl va primi.
O dată semnată convenţia de practică studentul se obligă să desfăşoare practica la firma cu care a semnat convenţia. Nici o altă convenţie de practică nu poate fi semnată/acceptată în acelaşi an universitar.

Conventiile de practica semnate de student si de companie vor fi depuse la camera EC105B (Iulia Mariuta) spre a fi semnate de facultate pana pe 8 iunie si vor putea fi ridicate pe 15-16 iunie.
În cazul în care un student nu predă convenţia de practică până la această dată se consideră că nu a absolvit stagiul de practică şi va putea să refacă stagiul în vara următoare. Conventia de practica ce trebuie completată şi semnată este:model_conventie_cadru_2017.doc. Varianta in engleza: conventie_acs_traducere.doc

În cazul în care stagiul de practică este in cadrul unui proiect POSDRU veţi folosi convenţia de practică specifică proiectului

Va rugam ca in cazul in care doriti loc de camin rezervat pe perioada verii in conventia de practica sa mentionati căminul la ”adresa unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de practică”

2. Caiet de practică - Un document în care studentul notează ce a realizat la practică în fiecare săptămână.
Fisierul ce trebuie completat:caiet-de-practica2017.doc.
Dată limită predare: colocviu (septembrie – se va anunţa din timp)

3. Adeverință practică (portofoliu practică) - Un document de o pagină conţinând evaluarea activității în cadrul firmei, evaluare realizată de tutorele stagiarului.
Fisierul ce trebuie completat:atestat-de-practica_acs.doc.
Dată limită predare: colocviu (septembrie – se va anunţa din timp)

Atestatul de practica este diferit pentru studentii ce participa in proiecte POSDRU! Va rugam consultati pagina proiectului

Toate documentele vor fi uploadate si in sectiunea de pe Moodle dedicata practicii

Stagii la companii din afara țării

  • În cazul în care efectuați un stagiu la o companie din afara țării, aveți nevoie de un „Internship Agreement“ semnat de acea companie.
  • În SUA, din cunoștințele noastre, este vorba de un model standard folosit de Google, Facebook, Intel sau alte companii.

Anunț referitor la colocviile de practică

Colocviile de practică vor fi anunțate până la sfârșitul sesiunii de restante din septembrie.
La colocvii vor participa studenții care nu desfășoară practica în facultate.
Studenții care fac practica în facultate vor preda documentele necesare îndrumătorului de practică din facultate la o dată stabilită de acesta.