Licenţă

Admitere Licenta 2021

Facultatea de Automatică şi Calculatoare organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2021-2022 pentru :

 • Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației
  • Specializarea: Calculatoare și Tehnologia Informației – buget (AC-CTI-B)
  • Specializarea: Calculatoare și Tehnologia Informației – taxă (AC-CTI-Tx)
 • Domeniul Ingineria Sistemelor
  • Specializarea: Automatica și Informatică Aplicată – buget (AC-IS-B)
  • Specializarea: Automatica și Informatică Aplicată – taxă (AC-IS-Tx)

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2021 – 2022 este:

 • Locuri subvenționate de la buget:
  • Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației – 330
  • Domeniul Ingineria Sistemelor – 250
 • Locuri cu taxă:
  • Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (AC-CTI-Tx) – 155
  • Domeniul Ingineria Sistemelor (AC-IS-Tx) – 70

Total locuri subvenționate de la buget și locuri cu taxă: 805

Numărul total de locuri poate fi vizualizat si pe site-ul https://admitere.pub.ro aici.

Detalii despre regulamentul concursului de admitere, se găsesc în “REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2021-2022 ciclul de studii universitare de licenţă“.

Ocuparea locurilor se face prin concurs, în funcție de opțiunile individuale, pe domenii, în ordinea mediei finale de admitere.

Studenții admiși în anul I 2021 – 2022 vor primi cazare în căminele studențești care aparțin Facultății de Automatică și Calculatoare.

Înscriere și concurs

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează două sesiuni de admitere:

 • Sesiunea 1 – Admitere anticipată
 • Sesiunea 2 – Admitere

 

Sesiunea 1 – Admitere anticipată

A – Fără concurs

Pot participa elevii și absolvenții cu rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri.
Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să fi obținut premii, medalii sau mențiuni la cel puțin unul dintre concursurile din lista acceptată de Facultatea de Automatică şi Calculatoare (Anexa VI din regulamentul de admitere).

Candidații eligibili pentru admiterea fără concurs pot opta pentru un loc la domeniile Calculatoare și Tehnologia Informației sau Ingineria Sistemelor.

Criteriile pentru admiterea anticipată fără concurs sunt disponibile aici. Calendarul Sesiunii 1 – Admitere anticipată este disponibil aici.

Înscrierea se face prin portalul https://admitere.pub.ro

 

B – Prin concurs de dosare

Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat și a rezultatelor obținute la concursuri școlare.

Candidații pot opta la admiterea prin concurs de dosare pentru un loc la domeniul Ingineria Sistemelor fiind disponibile un total de 15 locuri.

Lista concursurilor naționale/internaționale ale căror premii se iau în considerare (10% din media generală) în calculul evaluării performanței poate fi vizualizată aici.

Criteriile pentru admiterea anticipată prin concurs de dosare sunt disponibile aici. Calendarul Sesiunii 1 – Admitere anticipată este disponibil aici.

Înscrierea se face prin portalul https://admitere.pub.ro

 

Sesiunea 2 – Admitere

Admitere pe bază de examen scris cu 2 probe P1 și P2 (80%) și a rezultatelor școlare obținute la examenul național de Bacalaureat (20%).

 • P1 – examen scris la disciplina Matematică
  • Programa analitică este disponibilă la finalul regulamentului de admitere aici
 • P2 – examen scris la disciplina Fizică sau Informatică în funcție de opțiunea candidatului la înscriere
  • Programele analitice sunt disponibile la finalul regulamentului de admitere aici

Culegerile cu teste pregătitoare pentru admitere la Matematică, Fizică și Informatică se pot găsi la Libraria UPB

Calendar

 • Perioada de înscriere: 09 Iulie ora 09:00 – 17 Iulie ora 16:00
 • Examen scris (ambele probe): 19 Iulie începând cu ora 09:00
 • Afișare rezultate intermediare: 20 iulie
 • Afișare rezultate finale concurs: 21 iulie
 • Validare, confirmare, participare la glisare (opțional), înscriere în anul 1 și înmatriculare:
  • candidații admiși preliminar: 21 iulie ora 8:00 – 24 iulie ora 16:00
  • candidații preliminar în așteptare (candidați ce îndeplinesc baremul minim de admitere dar nu au fost distribuiți la nicio opțiune): 21 iulie ora 8:00 – 25 iulie ora 16:00
 • Afișare rezultate finale admiși anticipat și înscriși: 26 iulie

Înscrierea se face prin portalul https://admitere.pub.ro

Detalii despre condițiile de admitere si calendar sunt disponibile aici.

 

Date de contact Comisia locală de admitere:

Email: admitere [ at ] acs.pub.ro