Măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea POLITEHNICA din București

Viitorii studenţi

ADMITERE LICENTA

Facultatea de Automatică şi Calculatoare oferă programe de studii universitare de licenţă în domeniile Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei şi Ingineria Sistemelor.

Concursul de admitere pentru studiile de licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare, începând din anul universitar 2020-2021, constă în două probe scrise: proba 1 – Algebră şi elemente de analiză matematică, proba 2 – la alegere între Fizică și Informatică.

Fiecare probă conține 15 subiecte, iar durata maximă este de 2 ore.

Candidatul alege în formularul de înscriere disciplina de concurs la proba 2.

Programele pentru proba 1 și pentru proba 2 la disciplina Fizică sunt la fel ca în anii precedenți, programa probei la Informatică urmează programa examenului de bacalaureat și poate fi consultată în acest document (exemple de subiecte si sugestii de rezolvare Informatică).

Intregul volum cu testele pregatitoare pentru admiterea la informatica se poate accesa la adresa urmatoare:

Ghidul viitorului student la licenta

ADMITERE MASTERAT

Facultatea de Automatică şi Calculatoare oferă 24 programe de studii universitare de masterat în domeniile Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (12 programe), Ingineria Sistemelor (11 programe) şi Inginerie și Management (1 program)

Ghidul viitorului student la masterat


Facultatea de Automatică şi Calculatoare este una dintre căile principale de acces în arena competitivă a elitei Calculatoarelor, Tehnologiei Informației și Sistemelor Automate Moderne. Vei învăța instrumentele tehnice pentru a naviga prin acest teritoriu, dar și modul de gândire necesar unui inginer IT. Diploma de absolvent este un pașaport de intrare în companii High-tech, care joacă la nivel global, și în echipe de elită, în care satisfacția obținută merită timpul și munca investită.