Despre noi

Înfiinţată in 1967, Facultatea de Automatică şi Calculatoare are ca misiune realizarea unui mediu de excelență pentru educație, cercetare şi inovare, factori cheie în dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere. In particular, misiunea Facultăţii de Automatică și Calculatoare este aceea de a facilita cercetarea ştiinţifică de nivel înalt, de a împărtăşi cunoaştere prin educație în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei şi în domeniul Ingineria Sistemelor, şi de a oferi studenţilor şi cadrelor didactice din facultate un mediu profesional și social stimulativ, de elită.

Facultatea de Automatică și Calculatoare pregăteşte ingineri specialiști în domeniile Ingineria Sistemelor și Calculatoare și Tehnologia Informaţiei pe baza unor programe de studii moderne, în care aspectele teoretice sunt îmbinate cu excelenţa aplicativă. Studenţii facultăţii beneficiază de un mediu de învăţământ competitiv care stimulează creativitatea, iniţiativa ştiinţifică şi tehnică, dezvoltarea personală şi implicarea activă a viitorilor specialişti în construirea unei societăţi moderne.
Facultatea oferă programe de studiu compatibile cu sistemul european de credite transferabile, după cum urmează.

Admitere Licență 2022, Admitere Masterat 2022, Admitere Doctorat 2022
Programe de studii de licenţă
Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează programe de studiu de licență în domeniul  Calculatoare şi Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor
Informații despre admiterea la programele de studiu de  licență 2024 sunt disponibile în secțiunea admitere.

Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Programe de studii (specializări) Calculatoare și Tehnologia informaţiei
Direcţii de studiu (anul IV): Arhitectura sistemelor de calcul, Sisteme incorporate, Sisteme de programe de bază, Sisteme de programe de aplicaţii, Tehnologia informaţiei
* Admiterea se face pe Domeniu de studiu iar specializarea se alege în anul IV.

Domeniul: Ingineria Sistemelor
Program de studii (specializare): Automatică şi informatică aplicată
Direcții de studiu (anul III, IV): Informatică aplicată, Sisteme de conducere
* Admiterea se face pe Domeniu de studiu iar specializarea se alege în anul III și IV.
Durata 4 ani, Diplomă de inginer

Programe de studii de master
Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează programe de studiu de master în domeniul  Calculatoare şi Tehnologia Informației, Ingineria Sistemelor și Inginerie și Management.
Informații despre admiterea la programele de studiu de master 2024 sunt disponibile în secțiunea admitere.

Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Arhitecturi avansate de calculatoare • Administrarea bazelor de date • e-Guvernare • Grafică, multimedia şi realitate virtuală • Ingineria sistemelor Internet • Securitatea reţelelor informatice complexe • Sisteme software avansate • Management în tehnologia informaţiei
În limba engleză: Parallel and distributed systems, Artificial Intelligence, Financial Computing

Domeniul:Ingineria Sistemelor

Control avansat şi sisteme în timp real • Sisteme inteligente de conducere • Automatică şi informatică industrială • Managementul şi protecţia informaţiei • Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia • Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri • Sisteme informatice în medicină • Sisteme informatice integrate
În limba engleză: Service engineering and management, Robotics and automation, Cyber-physical systems, Complex systems

Durata 2 ani, Diplomă de master

Studii de doctorat
Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează programe de studiu de master în domeniul  Calculatoare şi Tehnologia Informației si Ingineria Sistemelor.
Informații despre admiterea la programele de studiu de doctorat 2024 sunt disponibile în secțiunea admitere.

 

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti
Domenii:

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Ingineria Sistemelor

Durata 3-4 ani, Diplomă de doctor

 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare îşi desfăşoară activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică prin cele 3 departamente: Automatică şi Ingineria Sistemelor, Automatică şi Informatică Industrială si Calculatoare, şi prin diverse centre şi laboratoare de cercetare. Menţinerea excelenţei în cercetare este una din priorităţile facultăţii, cercetarea ştiinţifică abordând domenii strategice cum ar fi ştiinţa şi ingineria calculatoarelor, automatică avansată, robotică, tehnologii informatice moderne, şi fiind orientata pe proiecte şi programe naţionale, europene şi internaţionale.

Procesul de instruire beneficiază de amfiteatre, săli de curs şi laboratoare dotate cu o infrastructură modernă, resurse multiple de tehnica de calcul, echipamente multimedia, acces la Internet şi reţele wireless. Studenţii Facultăţii de Automatică şi Calculatoare au multiple posibilităţi de afirmare. Ei au acces gratuit la baza materială, la Internet şi, prin cursuri suplimentare de pregătire in facultate, pot obţine certificate de calificare şi competenţă în diferite domenii de specialitate. Studenţii cu cele mai bune rezultate profesionale participă la concursuri naţionale şi internaţionale, beneficiază de stagii de pregătire la universităţi de prestigiu din străinătate şi sunt antrenaţi în colectivele de cercetare de excelenţă ale facultăţii.

În fiecare an, absolvenţii facultăţii îşi găsesc cu uşurinţă un loc de muncă pe piaţa internă şi internaţională, în companii naţionale şi multi-naţionale, institute de cercetare sau universităţi de prestigiu.

Logo_Aniversare_fb