Doctorat

Admitere doctorat 

baner_sdac

Detalii  legate de admitere se gasesc aici.

Precizări privind procedura de organizare și desfășurare a admiterii la doctorat

Pentru anul universitar 2020-2021, UPB organizează concurs de admitere online la studiile universitare de doctorat pentru domeniile de doctorat Calculatoare si Tehnologia Informatiei (CTI) si Ingineria Sistemelor (IS), conform Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat in sistem online.