Licenţă

studenti_1

Admitere Licenta 2020

Facultatea de Automatică şi Calculatoare organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 pentru :

 • Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informației cu specializarea Calculatoare şi Tehnologia Informației
 • Domeniul Ingineria Sistemelor cu specializarea Automatica si Informatica Aplicata

Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2020 – 2021 este:

 • Locuri subvenționate de la buget:
  • Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informației (CTI) – 330
  • Domeniul Ingineria Sistemelor (IS) – 250
 • Locuri cu taxă:
  • Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informației (CTIx) – 155
  • Domeniul Ingineria Sistemelor (ISx) – 70
 • Locuri pentru licee din mediul rural:
  • Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informației (CTILr) – 9
  • Domeniul Ingineria Sistemelor (ISLr) – 7

Total locuri subvenționate de la buget si locuri cu taxa: 805

Total locuri subvenționate de la buget pentru licee din mediul rural: 16

Înscriere si concurs

Sesiunea 3 – Admitere

Detalii despre planificarea înmatriculării pentru candidații declarati admiși pot fi consultate la următorul link.

Numarul de locuri vacante disponibile:

 • 57 locuri subvenționate de la buget la Domeniul Ingineria Sistemelor cu specializarea Automatica si Informatica Aplicata:
 • 15 locuri cu taxa la Domeniul Ingineria Sistemelor cu specializarea Automatica si Informatica Aplicata:

Concursul de admitere in sesiunea 3 se face pe baza rezultatelor școlare obținute la examenul național de Bacalaureat, conform criteriilor din sesiunea 2.

Perioada de înscriere: 30 iulie ora 09:00 – 02 august ora 16:00

Afișare rezultate intermediare: 03 august ora 18:00

Afișare rezultate finale: 05 august ora 16:00

Validare și înmatriculare: 06 august ora 9:00 –16:00 – programarea va fi comunicata dupa afisarea rezultatelor

Afișare rezultate finale după înmatriculare: 07 august ora 16:00

Pentru inscriere la Facultatea de Automatica si Calculatoare, in SESIUNEA III.S – Admitere si completare 1, va rugam sa accesati admitere.pub.ro sectiunea Admitere Licenta 2020.III.S

Vor fi procesate doar acele dosare care au fost marcate „finalizat” de catre candidati.

Detalii despre condițiile de admitere si calendar sunt disponibile aici.

Sesiunea 2 – Admitere

Rezultatele preliminare sunt disponibile pe site-ul https://admitere.pub.ro inclusiv in contul personal al candidatului la secțiunea ‘Stadiu curent’.

Detalii despre planificarea înmatriculării pentru candidații declarati admiși pot fi consultate la următorul link.

Admitere pe baza rezultatelor școlare obținute la examenul național de Bacalaureat.

Perioada de înscriere: 5 Iulie ora 09:00 – 19 Iulie ora 16:00

Afișare rezultate intermediare: 21 iulie ora 16:00

Afișare rezultate finale: 23 iulie ora 16:00

Validare și înmatriculare: 24 iulie ora 8:00 – 28 iulie ora 16:00

Afișare rezultate finale după înmatriculare: 29 Iulie ora 12:00

Înscrierea se face prin portalul https://admitere.pub.ro

Detalii despre condițiile de admitere si calendar sunt disponibile aici.

Sesiunea 1 – Admitere anticipată

A fost realizata planificarea inmatricularii pentru candidatii pre-admisi in Sesiunea 1. Puteti consulta detalii despre planificare la urmatorul link.

Rezultatele finale pentru sesiunea 1 au fost afisate pe pagina admitere.pub.ro, in contul personal.

Pot participa elevii și absolvenții cu participare remarcabilă la olimpiade și concursuri. Criteriile pentru admiterea anticipata sunt disponibile aici.

Perioada de înscriere: 1 iunie – 22 iunie ora 16:00

Afișare rezultate intermediare: 26 iunie ora 16:00

Afișare rezultate finale: 28 iunie ora 16:00

Validare și înmatriculare: 10 iulie ora 8:00 – 14 iulie ora 16:00

Înscrierea se face prin portalul https://admitere.pub.ro

Detalii despre condițiile de admitere si calendar sunt disponibile aici.

Detalii despre regulamentul concursul de admitere, se găsesc în “REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2020-2021 ciclul de studii universitare de licenţă “.

Mai multe informații despre admitere se găsesc aici.

Ocuparea locurilor se face prin concurs, în funcție de opțiunile individuale, pe specializări, în ordinea mediei finale de admitere.

Studenţii admişi în anul I 2020 – 2021 vor primi cazare în căminele studenţeşti care aparţin Facultăţii de Automatică şi Calculatoare.

 

Date de contact Comisia locala de admitere:

Email: admitere [ at ] acs.pub.ro