Licenţă

Admitere Licenta 2021

Detalii despre înmatriculare și glisare

Facultatea de Automatică şi Calculatoare organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2021-2022 pentru :

 • Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației
  • Specializarea: Calculatoare și Tehnologia Informației – buget (AC-CTI-B)
  • Specializarea: Calculatoare și Tehnologia Informației – taxă (AC-CTI-Tx)
 • Domeniul Ingineria Sistemelor
  • Specializarea: Automatica și Informatică Aplicată – buget (AC-IS-B)
  • Specializarea: Automatica și Informatică Aplicată – taxă (AC-IS-Tx)

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2021 – 2022 este:

 • Locuri subvenționate de la buget:
  • Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației – 330
  • Domeniul Ingineria Sistemelor – 250
 • Locuri cu taxă:
  • Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (AC-CTI-Tx) – 155
  • Domeniul Ingineria Sistemelor (AC-IS-Tx) – 70

Total locuri subvenționate de la buget și locuri cu taxă: 805

Numărul total de locuri poate fi vizualizat si pe site-ul https://admitere.pub.ro aici.

Detalii despre regulamentul concursului de admitere, se găsesc în “REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2021-2022 ciclul de studii universitare de licenţă“.

Ocuparea locurilor se face prin concurs, în funcție de opțiunile individuale, pe domenii, în ordinea mediei finale de admitere.

Studenții admiși în anul I 2021 – 2022 vor primi cazare în căminele studențești care aparțin Facultății de Automatică și Calculatoare.

Înscriere și concurs

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează două sesiuni de admitere:

 • Sesiunea 1 – Admitere anticipată
 • Sesiunea 2 – Admitere

Sesiunea 2 – Admitere

Admitere pe bază de examen scris cu 2 probe P1 și P2 (80%) și a rezultatelor școlare obținute la examenul național de Bacalaureat (20%).

 • P1 – examen scris la disciplina Matematică
  • Programa analitică este disponibilă la finalul regulamentului de admitere aici
 • P2 – examen scris la disciplina Fizică sau Informatică în funcție de opțiunea candidatului la înscriere
  • Programele analitice sunt disponibile la finalul regulamentului de admitere aici

Culegerile cu teste pregătitoare pentru admitere la Matematică, Fizică și Informatică se pot găsi la Libraria UPB

Informații suplimentare despre proba de informatica sunt disponibile aici.

Calendar

 • Perioada de înscriere: 09 Iulie ora 09:00 – 17 Iulie ora 16:00 – finalizat
 • Examen scris (ambele probe): 19 Iulie începând cu ora 09:00 – finalizat
 • Afișare rezultate intermediare: 20 iulie – rezultatele se afișează pe platforma https://admitere.pub.ro:
  • in contul candidatului secțiunea „stadiu curent”
  • pe pagina principală (licența 2021.II) in secțiunea: „Sesiunea II – Admitere – Faza II – Admitere preliminara” sub forma de clasament anonimizat (anonimizarea se face utilizând codul candidatului)
 • Afișare rezultate finale concurs: 21 iulie – rezultatele sunt disponibile în aceleași secțiuni menționate mai sus in etapa afișare rezultate intermediare
 • Candidații care au fost distribuiți la alte facultăți din UPB sau au fost declarați preliminar în așteptare pot opta pentru ocuparea locurilor ramase vacante la Facultatea de Automatica si Calculatoare, prin glisare, in etapa de glisare (candidații pot glisa pe o opțiune superioară față de cea actuală, în ordinea opțiunilor așa cum au fost completate la înscriere, conform Ses.II-5.57. – pg 22 respectiv Ses.II-5.60. – pg 23 din Regulamentul de admitere, după cum urmează:
  • Candidații care au fost distribuiți la alte facultăți din UPB se vor prezenta pentru înmatriculare la facultatea unde au fost distribuiți, vor achita taxa de înmatriculare – instrucțiuni disponibile aici (pagina 64 Anx.VIII-5) si vor selecta opțiunea „glisare” pe cererea de înscriere în anul I disponibila la înmatriculare. Selectarea opțiunii glisare asigura participarea la etapa de glisare pe locurile vacante, finanțate de la buget. Suplimentar, glisarea pe locurile vacante, în regim cu taxă, se va face prin bifarea opțiunii glisare și achitarea unei taxe de 500 de lei – instrucțiuni disponibile aici (pagina 64 Anx.VIII-6). În cazul în care în urma glisării nu se va modifica domeniul sau se va ocupa un loc la buget, taxa va fi returnată la cerere – informații disponibile in secțiunea Ses.II-5.57. – pg 22 din Regulamentul de admitere. Neselectarea opțiunii „glisare” sau ne-confirmarea locului ocupat prin distribuire, la facultatea unde a fost repartizat candidatul atrage imposibilitatea participării la glisare.
  • Candidații care sunt declarați preliminar în așteptare și doresc să candideze în continuare pentru un loc la buget sau taxă, se vor prezenta la sediul Facultății de Automatică și Calculatoare (în perioada 21 iulie ora 9:00 – 25 iulie ora 16:00) unde vor urma aceeași pași ca și candidații admiși (inclusiv achitarea taxei de înmatriculare – instrucțiuni disponibile aici (pagina 64 Anx.VIII-5)) și vor completa o cerere în care vor selecta opțiunea „glisare”. Glisarea pe locurile vacante, finanțate de la buget, se va face prin selectarea opțiunii „glisare”. Glisarea pe locurile libere, în regim cu taxa, se va face prin selectarea opțiunii glisare și achitarea unei taxe de 500 de lei – instrucțiuni disponibile aici (pagina 64 Anx.VIII-6). În cazul în care în urma glisării nu se va modifica domeniul sau se va ocupa un loc la buget, taxa va fi returnată la cerere – informații disponibile în secțiunea Ses.II-5.60. – pg 23 din Regulamentul de admitere.
 • Candidații care au fost admiși la Facultatea de Automatica și Calculatoare se vor prezenta la sediul facultății pentru validare,confirmare, (opțional participare la glisare), înscriere în anul 1 și înmatriculare in intervalul 21 iulie ora 9:00 – 24 iulie ora 16:00 conform pașilor de mai jos:
  • Pas 1: candidații admiși preliminar se vor programa pentru validare și confirmare, selectând din intervalele libere, intervalul orar dorit, folosind portalul https://programari.acs.upb.ro – opțiunea Admitere licență – iulie 2021 (aplicația va fi disponibila începând cu 20 iulie 2021),
  • Pas 2: candidații vor achita taxa de înmatriculare – instrucțiuni disponibile aici (pagina 64 Anx.VIII-5). Suplimentar candidații admiși pe locuri cu taxă sau candidații care doresc să gliseze pe locuri cu taxă vor achita 500 de lei reprentând o cotă parțială din taxa de studii – instrucțiuni disponibile aici (pagina 64 Anx.VIII-6)
  • Pas 3: candidații vor aduce toate documentele in original (conform instrucțiunilor disponibile aici) la sediul Facultății de Automatica si Calculatoare (date de contact aici) in intervalul: 21 iulie ora 9:00 – 24 iulie ora 16:00 (conform programării făcute la pas1). Candidații care au adus documentele în original, au plătit taxa de înmatriculare, au confirmat locul și au fost validați de comisie sunt considerați înmatriculați în anul I la Facultatea de Automatica si Calculatoare
  • candidații preliminar în așteptare (candidați ce îndeplinesc baremul minim de admitere dar nu au fost distribuiți la nicio opțiune) pot depune cereri de glisare la sediul Facultății de Automatica si Calculatoare in intervalul: 21 iulie ora 9:00 – 25 iulie ora 16:00
 • Afișare rezultate finale admiși anticipat și înscriși: 26 iulie – rezultatele sunt disponibile in aceleași secțiuni menționate mai sus in etapa afișare rezultate intermediare

Fiecare candidat pre-admis trebuie să se planifice pentru înmatriculare folosind aplicația web de la adresa: programari.acs.pub.ro selectând opțiunea de programare „Admitere licență 2021 – Sesiunea 1 – Candidați admiși – Înmatriculare”. Se vor folosi aceleași date de contact ca cele de pe platforma de admitere, în caz contrar programarea va fi invalidată ! Mai multe detalii pot fi consultate la urmatorul link. Candidații declarați pre-admiși și care nu se vor înmatricula vor pierde locul rezervat în faza de pre-admitere și vor fi eliminați din concursul de admitere.

Înscrierea se face prin portalul https://admitere.pub.ro

Detalii despre condițiile de admitere si calendar sunt disponibile aici.

Sesiunea 1 – Admitere anticipată

A – Fără concurs

Pot participa elevii și absolvenții cu rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri.
Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să fi obținut premii, medalii sau mențiuni la cel puțin unul dintre concursurile din lista acceptată de Facultatea de Automatică şi Calculatoare (Anexa VI din regulamentul de admitere).

Candidații eligibili pentru admiterea fără concurs pot opta pentru un loc la domeniile Calculatoare și Tehnologia Informației sau Ingineria Sistemelor.

Criteriile pentru admiterea anticipată fără concurs sunt disponibile aici. Calendarul Sesiunii 1 – Admitere anticipată este disponibil aici.

Înscrierea se face prin portalul https://admitere.pub.ro

 

B – Prin concurs de dosare

Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat și a rezultatelor obținute la concursuri școlare.

Candidații pot opta la admiterea prin concurs de dosare pentru un loc la domeniul Ingineria Sistemelor fiind disponibile un total de 15 locuri.

Lista concursurilor naționale/internaționale ale căror premii se iau în considerare (10% din media generală) în calculul evaluării performanței poate fi vizualizată aici.

Criteriile pentru admiterea anticipată prin concurs de dosare sunt disponibile aici. Calendarul Sesiunii 1 – Admitere anticipată este disponibil aici.

Înscrierea se face prin portalul https://admitere.pub.ro

Date de contact Comisia locala de admitere:

Telefon: 0755 805 876