Licenţă

Admitere Licență 2024

Observație

În acest moment, regulamentul de admitere pentru ciclul de studii universitare de licență, anul universitar 2024-2025, este avizat de Consiliul de Administrație al Universității, urmând sa fie avizat și de către Senatul Universității.

Platforma de înscriere admitere.pub.ro este deschisă pentru completarea datelor de către candidați, finalizarea și validarea înscrierii acestora urmând a fi facută după avizarea regulamentului de admitere de către Senatul Universității.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2024-2025 pentru :

 • Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației
  • Specializarea: Calculatoare și Tehnologia Informației – buget (AC-CTI-B)
  • Specializarea: Calculatoare și Tehnologia Informației – taxă (AC-CTI-Tx)
 • Domeniul Ingineria Sistemelor
  • Specializarea: Automatica și Informatică Aplicată – buget (AC-IS-B)
  • Specializarea: Automatica și Informatică Aplicată – taxă (AC-IS-Tx)

Facultatea de Automatică şi Calculatoare organizează două sesiuni de admitere :

 • Sesiunea de admitere anticipată – S1 (aprilie 2024)
 • Sesiunea de admitere – S2 (iulie 2024)

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2024 – 2025 este:

 • Locuri subvenționate de la buget:
  • Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației – 330
  • Domeniul Ingineria Sistemelor – 250
 • Locuri cu taxă:
  • Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (AC-CTI-Tx) – 155
  • Domeniul Ingineria Sistemelor (AC-IS-Tx) – 70
Numărul total de locuri poate fi vizualizat si pe site-ul admitere.pub.roîn curând.

Detalii despre regulamentul concursului de admitere, se găsesc în “REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti pentru anul universitar 2024-2025“.

Ocuparea locurilor se face prin concurs, în funcție de opțiunile individuale, pe domenii, în ordinea mediei finale de admitere.

Studenții admiși în anul I 2024 – 2025 vor primi cazare în căminele studențești alocate Facultății de Automatică și Calculatoare.

Înscriere, concurs și înmatriculare

Sesiunea 1 – Examen 20 Aprilie – Informații

Candidații care au finalizat procedura de înscriere și au dosarul validat de către comisia locala vor imprima legitimația de concurs (disponibila după validarea înscrierii) și se vor prezenta la Examenul scris din data de 20 aprilie 2024 – începând cu ora 09:00.

Ambele probe de examen se desfășoară în aceeași zi.

Sălile de examen vor fi afișate în contul candidatului de pe portalul admitere.pub.ro.
Intrarea în sălile de examen se va face la ora 9.00, examenul va începe la ora 10.00.

Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs, niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă chestionarele de concurs și formularele probelor de concurs și, în final, semnează de predarea acestora

Sesiunea 1 – Admitere anticipată – FAZA III – Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare

15 iulie – 17 iulie, fizic, la sediul facultății pentru candidații declarați pre-admiși conform unei programări prealabile. Programarea va putea fi facută de fiecare candidat declarat admis folosind aplicația ce va fi disponibilă la adresa programari.acs.upb.ro (se va selecta ‘Admitere licență 2024 – Sesiunea 1 – Candidați admiși – Înmatriculare (15-17 Iulie)’ .

Documentele originale ce trebuie aduse pentru a completa dosarul candidatului pot fi găsite în regulamentul de admitere Anexa V, Anx.V-1 Anx.V-4 (Regulament admitere).
Candidații declarați pre-admiși și care nu au confirmat locul sau care nu au dosarul complet validat vor pierde locul rezervat în faza de pre-admitere și vor fi eliminați din concursul de admitere.

Sesiunea 2 – Admitere – Informații

Admitere pe bază de examen scris cu 2 probe P1 și P2 (80%) și a rezultatelor școlare obținute la examenul național de Bacalaureat (20%).

 • P1 – examen scris la disciplina Matematică
  • Programa analitică este disponibilă la finalul regulamentului de admitere aici
 • P2 – examen scris la disciplina Fizică sau Informatică în funcție de opțiunea candidatului la înscriere
  • Programele analitice sunt disponibile la finalul regulamentului de admitere aici

Culegerile cu teste pregătitoare pentru admitere la Matematică, Fizică și Informatică se pot găsi la Libraria UPB

Informații suplimentare despre proba de informatica sunt disponibile aici.

Candidații pot opta la admitere, pentru un loc la domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (buget și taxă) sau Ingineria Sistemelor (buget și taxă). Înscrierea se face prin portalul https://admitere.pub.ro.

Din totalul cifrei de școlarizare se vor scade candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea de admitere anticipată. Numărul total de locuri poate fi vizualizat si pe site-ul admitere.pub.ro în curând.

Detalii despre condițiile de admitere si întreg Calendarul Sesiunii 2 – Admitere sunt disponibile aici.

Sesiunea 2 - FAZA I - Înscrierea candidaților

Înscrierea se face, în perioada indicată în calendarul de mai jos, completând dosarul de înscriere, conform instrucțiunilor, prin portalul admitere.pub.ro.

A – Fără concurs - olimpiade și concursuri

La sfârșitul perioadei de înscriere dosarele candidaților sunt analizate de către Comisia Locală de admitere în conformitate cu criteriile prezentate în regulamentul de admitere - Anexa VI.  Candidații care îndeplinesc aceste criterii vor fi declarați pre-admiși și se vor prezenta la Faza III – Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat.

B – Prin concurs - examen scris

După finalizarea dosarului, acesta va fi validat de către comisia locala. Fiecărui candidat cu dosar de înscriere validat de comisia locală i se întocmește o legitimație de concurs (pe care candidatul o descarcă de pe platforma de admitere) cu care se va prezenta în ziua concursului.

Sesiunea 2 – FAZA II – Concursul de admitere

B – Prin concurs - examen scris - Informații despre desfășurarea examenului scris 

Candidații care au finalizat procedura de înscriere și au dosarul validat de către comisia locala vor imprima legitimația de concurs (disponibila după validarea înscrierii) și se vor prezenta la Examenul scris din data de 22 iulie 2024 – începând cu ora 09:00. Ambele probe de examen se desfășoară în aceeași zi.
Sălile de examen vor fi afișate în contul candidatului de pe portalul admitere.pub.ro. Intrarea în sălile de examen se va face la ora 9.00, examenul va începe la ora 10.00.

Sesiunea 2 – FAZA III – Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare

25 iulie – 27 iulie, fizic, la sediul facultății pentru candidatii declarați admiși conform unei programări prealabile. Programarea va putea fi facută de fiecare candidat declarat admis folosind aplicatia ce va fi disponibilă la adresa programari.acs.upb.ro.

(se va selecta ‘Admitere licență 2024 – Sesiunea Iulie – Candidați admiși – Înmatriculare (25-27 Iulie)’ sau ‘Admitere licență 2024 – Sesiunea Iulie – Candidați admiși – Înmatriculare (25-27 Iulie)’ ).

Documentele originale ce trebuie aduse pentru a completa dosarul candidatului pot fi găsite în regulamentul de admitere Anexa VIII, Anx.VIII-1 Anx.VIII-4 (Regulament admitere).
Candidații declarați admiși și care nu au confirmat locul sau care nu au dosarul complet validat, își vor pierde locul și vor fi eliminați din concursul de admitere.

Sesiunea 2 – Admitere – Calendar

 • Perioada și modalitatea de înscriere:
  • Online, direct prin intermediul platformei https://admitere.pub.ro între 15 Iulie – 18 Iulie ora 12:00 – recomandăm această variantă tuturor candidaților
  • Fizic, la sediul la sediul facultății între 15 Iulie – 19 Iulie ora 16:00 – candidații care întâmpină dificultăți în cadrul procesului de completare online a dosarului de înscriere pot să se deplaseze fizic la sediul facultății, unde vor beneficia de asistența directă oferită de personalul din comisia locală de admitere pentru completarea datelor. Dezavantajul acestei variante de completare a datelor constă în necesitatea deplasării la sediul facultății și existența unor posibili timpi de așteptare. Deplasarea la sediul facultății se va face conform unei programări prealabile. Programarea va putea fi facută de fiecare candidat ce dorește să se înscrie fizic, folosind aplicatia ce va fi disponibilă la adresa programari.acs.upb.ro (se va selecta ‘Admitere licență 2024 – Sesiunea 2 – Candidați – Înscriere fizică’).
  • Informații despre procesul de înscriere: Telefon 021 402 91 79, zilnic (Luni-Vineri) în perioada de înscriere între orele 9-17
 • Examen scris (ambele probe): 22 Iulie începând cu ora 09:00
 • Afișare rezultate intermediare: 23 iulie – rezultatele se afișează pe platforma https://admitere.pub.ro
 • Afișare rezultate finale concurs: 25 iulie – rezultatele vor fi disponibile în aceleași secțiuni menționate mai sus in etapa afișare rezultate intermediare
 • Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare: 25 iulie ora 9.00 – 27 iulie ora 16.00, conform programării, fizic, la sediul facultății
 • Rezultate finale admiși și înscriși în anul I: 28 iulie – rezultatele vor fi disponibile in aceleași secțiuni menționate mai sus in etapa afișare rezultate intermediare

Înscrierea se face prin portalul https://admitere.pub.ro

Detalii despre condițiile de admitere si întreg Calendarul Sesiunii 2 – Admitere sunt disponibile aici.

Sesiunea 1 – Admitere anticipată – Informații

A – Fără concurs – olimpiade și concursuri

Pot participa elevii și absolvenții cu rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri.
Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să fi obținut premii, medalii sau mențiuni la cel puțin unul dintre concursurile din lista acceptată de Facultatea de Automatică şi Calculatoare (Anexa VI din regulamentul de admitere). Candidații eligibili pentru admiterea fără concurs pot opta pentru un loc la domeniile Calculatoare și Tehnologia Informației sau Ingineria Sistemelor.

Criteriile pentru admiterea anticipată fără concurs și întreg Calendarul Sesiunii 1 – Admitere anticipată sunt disponibile aici.

Înscrierea se face prin portalul https://admitere.pub.ro

B – Prin concurs – examen scris

Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se va face pe baza unui examen scris cu 2 probe P1 și P2 (pondere 80%), a rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat (10%) și a rezultatelor obținute la olimpiade si concursuri școlare (10%).Probele P1 și P2 sunt:

 • P1 – examen scris la disciplina Matematică
  • Programa analitică este disponibilă la finalul regulamentului de admitere aici
 • P2 – examen scris la disciplina Fizică sau Informatică în funcție de opțiunea candidatului la înscriere
  • Programele analitice sunt disponibile la finalul regulamentului de admitere aici

Culegerile cu teste pregătitoare pentru admitere la Matematică, Fizică și Informatică se pot găsi la Libraria UPB . Informații suplimentare despre proba de informatică sunt disponibile aici.

Candidații pot opta la admiterea anticipată, pentru un loc la domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației fiind disponibile un total de 165 de locuri sau Ingineria Sistemelor fiind disponibile un total de 125 de locuri. Înscrierea se face prin portalul https://admitere.pub.ro.

Numărul total de locuri poate fi vizualizat si pe site-ul admitere.pub.ro în curând.

Lista concursurilor naționale/internaționale ale căror premii se iau în considerare (10% din media generală) în calculul evaluării performanței poate fi vizualizată aici.

Criteriile pentru admiterea anticipată  și întreg Calendarul Sesiunii 1 – Admitere anticipată sunt disponibile aici.

Sesiunea 1 – FAZA I - Înscrierea candidaților

Înscrierea se face, în perioada indicata în calendarul de mai jos, completând dosarul de înscriere, conform instrucțiunilor, prin portalul https://admitere.pub.ro .

A – Fără concurs – olimpiade și concursuri

La sfârșitul perioadei de înscriere dosarele candidaților sunt analizate de către Comisia Locală de admitere în conformitate cu criteriile prezentate în regulamentul de admitere - Anexa VI.  Candidații care îndeplinesc aceste criterii vor fi declarați pre-admiși și se vor prezenta la Faza III – Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat.

B – Prin concurs – examen scris

După finalizarea dosarului de înscriere, acesta va fi validat de către comisia locală. Fiecărui candidat cu dosar de înscriere validat de comisia locală i se întocmește o legitimație de concurs (pe care candidatul o descarcă de pe platforma de admitere) cu care se va prezenta în ziua concursului.

Sesiunea 1 – FAZA II – Concursul de admitere

B – Prin concurs – examen scrisInformații despre desfășurarea examenului scris 

Candidații care au finalizat procedura de înscriere și au dosarul validat de către comisia locala vor imprima legitimația de concurs (disponibila după validarea înscrierii) și se vor prezenta la Examenul scris din data de 20 aprilie 2024 – începând cu ora 09:00. Ambele probe de examen se desfășoară în aceeași zi.
Sălile de examen vor fi afișate în contul candidatului de pe portalul admitere.pub.ro. Intrarea în sălile de examen se va face la ora 9.00, examenul va începe la ora 10.00.

Sesiunea 1 – FAZA III – Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare

15 iulie – 17 iulie, fizic, la sediul facultății pentru candidații declarați pre-admiși conform unei programări prealabile. Programarea va putea fi facută de fiecare candidat declarat admis folosind aplicația ce va fi disponibilă la adresa programari.acs.upb.ro (se va selecta ‘Admitere licență 2024 – Sesiunea 1 – Candidați admiși – Înmatriculare (15-17 Iulie)’ .

Documentele originale ce trebuie aduse pentru a completa dosarul candidatului pot fi găsite în regulamentul de admitere Anexa V, Anx.V-1 Anx.V-4 (Regulament admitere).
Candidații declarați pre-admiși și care nu au confirmat locul sau care nu au dosarul complet validat vor pierde locul rezervat în faza de pre-admitere și vor fi eliminați din concursul de admitere.

Sesiunea 1 – Admitere anticipată – Calendar

 • Perioada de înscriere:
  • online între 25 martie – 14 aprilie ora 16:00
  • informații despre procesul de înscriere: Telefon 021 402 91 79, zilnic (Luni-Vineri) în perioada de înscriere între orele 9-17
 • Examen scris (ambele probe): 20 aprilie începând cu ora 09:00
 • Afișare rezultate intermediare: 23 aprilie – rezultatele se afișează pe platforma https://admitere.pub.ro
 • Afișare rezultate finale concurs pre-admiși: 25 aprilie – rezultatele vor fi disponibile în aceleași secțiuni menționate mai sus in etapa afișare rezultate intermediare
 • Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare: 15 iulie ora 9.00 – 17 iulie ora 16.00 , conform programării, fizic, la sediul facultății
 • Rezultate finale admiși anticipat și înmatriculați: 18 iulie – rezultatele vor fi disponibile in aceleași secțiuni menționate mai sus in etapa afișare rezultate intermediare

Date de contact: telefon 021 402 91 79