Licenţă

studenti_1

Admitere Licenta 2019

Facultatea de Automatică şi Calculatoare organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2019-2020 pentru :

  • Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
  • Domeniul Ingineria Sistemelor
Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2019 – 2020 este:
  • Locuri subvenționate de la buget:
    • Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei – 330
    • Domeniul Ingineria Sistemelor – 250
  • Locuri cu taxă: 225 pentru ambele domenii

Total 805 locuri

Înscriere

Înscrierea la concursul de admitere se va desfăşura în perioada 15-20 iulie 2019, zilnic între orele 9:00-16:00 la sediul facultăţii, cu posibilitatea de preînscriere pe site-ul admitere.pub.ro. Candidatii preînscrişi beneficiază de o reducere de 15lei din taxa de înscriere (taxa neredusa este 125 lei – taxă ce se va plăti în perioada de înscriere din iulie 2018).

Concurs

Concursul pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 are loc în zilele de 22 și 23 iulie 2019. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10 și are durata de 2 ore.

Admiterea în Facultatea de Automatică şi Calculatoare se face pe baza a două probe scrise (Matematică şi Fizică) şi pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat.

Concursul de admitere constă în susţinerea a două probe scrise, la disciplinele Algebră şi Elemente de Analiză Matematică şi Fizică, sub formă de test grilă.

Programele analitice, valabile la cele două discipline de concurs, pot fi consultate aici:  MATEMATICAFIZICA.

Detalii despre concursul de admitere, se găsesc în REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2019-2020 ciclul de studii universitare de licenţă“.

Metodologia include şi reglementările privind absolvenţii de liceu care au obţinut premii la olimpiade (punctul I.5 pagina 3 şi Hotararea Facultatii de Automatica si Calculatoare).
Candidatii care doresc sa afle din timp daca pot fi admisi fara admitere pe baza premiilor obtinute pot depune la secretariatul facultatii copii ale acestor diplome sau trimite diploma/diplomele scanate la adresa decanat@acs.pub.ro.

Mai multe informaţii despre admitere se gasesc aici.

Condiţii de intrare

Media generală minimă de admitere este 5,00 (cinci). Media generală se calculează
numai pentru candidaţii care vor obţine media aritmetică a celor două note de concurs (MEDIA NOTELOR DE CONCURS) mai mare sau cel puţin egală cu 5,00 (cinci), aceasta reprezentând BAREMUL MINIM DE ADMITERE.

În aceste condiţii, media generală se determină ca medie ponderată între media notelor de concurs – MC (80%) şi media obţinută la examenul de Bacalaureat (20%).

Ocuparea locurilor se face prin examen, în funcţie de opţiunile individuale, pe specializări, în ordinea mediei finale de admitere.

Exemplu de aplicare a metodologiei de admitere pe bază de opţiuni

Studenţii admişi în anul I 2018 – 2019 vor primi cazare în căminele studenţeşti care aparţin facultăţii de Automatică şi Calculatoare.