Masterat

poster_acs_cover4

Admitere 2020

Rezultate finale examen admitere masterat septembrie 2020

Candidații admiși pe locuri rămase libere trebuie sa realizeze vineri 18 septembrie, intre orele 12 si 16:
 • Înmatricularea (plata online a taxei de înmatriculare)
 • Depunerea documentelor în original (la sediul facultății)

Rezultate examen admitere masterat septembrie 2020

Eventualele contestații se pot trimite, până marți 15 septembrie 2020 ora 9:00, prin email la adresa admitere.master@acs.pub.ro, iar rezultatul acestora se anunță în cel mult 24 de ore de la încheierea termenului de trimitere.

Important: Înmatricularea candidaților admiși în septembrie se face în 2 etape obligatorii:

 1. Plata taxei de înmatriculare și încărcarea dovezii (informații)

14 sep. ora 9   –   15 sep., ora 20

 1. Depunerea documentelor în original (la sediul facultății)

16  –  17 sep., conform acestei programări 

Candidații admiși în septembrie care nu au parcurs ambele etape de înmatriculare în termenele precizate mai sus își vor pierde locul câștigat prin concurs.

Depunerea documentelor în original pentru candidații înmatriculați în Sesiunea Iulie 2020

Documentele care trebuie depuse sunt cele precizate în anexa 2 completată la înscriere.

 • Pentru absolventii UPB din 2020 sau 2019, diploma de bacalaureat nu trebuie adusa decat daca a fost ridicata de la UPB
 • Pentru absolventii ACS, adeverinţa de absolvire si foaia matricolă/suplimentul la diplomă nu trebuie aduse decat daca au fost ridicate de la UPB

Depunerea se face la sediul facultății, conform acestei programări.

Important: verificați-vă emailul (folosit la înscriere) și răspundeți pentru confirmare.

Candidații înmatriculați in iulie care nu depun documentele își vor pierde locul.

31 aug – 4 sep.,

7 – 11 sep.,

14 – 17 sep.

Sesiunea Septembrie 2020 

PLANIFICAREA PROBEI ORALE

Repartizarea preliminară a locurilor este prezentată aici.

Important:

 • În măsura în care vor fi primite locuri suplimentare, aceste valori vor putea fi majorate.
 • În situația în care la anumite programe vor rămâne locuri libere, sau anumite programe nu vor avea numărul minim de admiși pentru a se ține, locurile libere vor fi re-alocate altor programe, inclusiv între domenii.
 • Ținând cont de numărul mic de locuri disponibil în această sesiune la anumite programe, recomandăm să precizați în fișa de înscriere cât mai multe opțiuni (inclusiv de la ambele domenii, conform regulamentului), cu atenție la ordinea preferințelor, acestea nemaiputând fi modificate ulterior.
Calendar sesiune septembrie
Înscrierea candidaților (online sau prin poștă)

17 aug. – 09 sep. ora 15

Concurs de admitere:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs

Proba 2 – proba orală online

10 – 11 sep.

Afișarea rezultatelor (pe site-ul facultății)

14 sep. ora 9

Depunere contestații (trimitere online)

Rezultate contestații (pe site-ul facultății)

între 14 sept. ora 9
și  15 sep. ora 9

15 sep. ora 12

Înmatricularea candidaților admisi in septembrie

(prin https://admitere.pub.ro/plata online a taxei de înmatriculare)

între 14 sept. ora 9  și  15 sep., ora 20

Depunerea documentelor în original pentru candidații admiși în septembrie

(la sediul facultății, conform programării ce va fi afișată)

16–17 sep., orele 9-16

Candidații admiși care nu s-au înmatriculat sau nu au depus documentele își vor pierde locul.

Pe locurile rămase libere, vor fi admiși, conform regulamentului, pe baza opțiunilor și mediilor:

 • candidații admiși care s-au înmatriculat și au depus documentele (pot promova pe opțiuni superioare)
 • candidați respinși cu barem.
Afișarea listei cu candidații admiși pe locuri rămase libere în urma înmatriculării sau depunerii documentelor, dintre candidații respinși cu barem (pe site-ul facultății)

17 sep., ora 20

Înmatricularea (plata online a taxei de înmatriculare) și depunerea documentelor în original (la sediul facultății, conform programării ce va fi afișată), pentru candidații admiși pe locuri rămase libere.

18 sep. orele 12-16

Regulamentul de admitere si inmatriculare este disponibil aici.

Sesiunea Iulie 2020 

Rezultate finale examen admitere masterat IULIE 2020

Rezultate examen admitere masterat IULIE 2020

Număr de locuri disponibile:

 • 465 locuri fără taxă
 • 60 locuri cu taxă
 • locuri pentru români de pretutindeni – vor fi comunicate în curând

Numărul de locuri poate fi suplimentat, în măsura disponibilității.

Toate locurile sunt scoase la concurs, fiind repartizate uniform pe programe în cadrul fiecărui domeniu. Eventualele locuri neocupate la anumite programe pot fi realocate altor programe, chiar în această sesiune.

 Calendar
  Înscrierea candidaților (online sau prin poștă)

29 iunie – 07 iulie (ora 15)

  Concurs de admitere:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs

Proba 2 – proba orală online

08 iulie – 10 iulie

  Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților (online)

13 iulie – 16 iulie (ora 18)

  Depunerea documentelor în original pentru candidații admiși în ambele sesiuni

14 sept. – 18 sept.

 

Regulament admitere şi înmatriculare

Regulamentul general al UPB pentru examenul de admitere la masterat este disponibil aici. În cele ce urmează prezentăm sintetic aspectele esențiale referitoare la înscriere, admitere și înmatriculare.

Înscrierea: Pentru concursul de admitere la programele de masterat în anul universitar 2020-2021 și ținând cont de situația specifică generată de pandemia COVID-19, înscrierea se poate face:

 • online: candidații  vor completa informațiile necesare în aplicația de înscriere și vor încărca documentele obligatorii în format electronic;
 • sau prin poștă (se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii în original; dosarul de înscriere se trimite prin curier iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere).

Dosarul de înscriere: este prezentat aici.

Detalii pentru Certificatul de competență lingvistică sunt prezentate aici.

Opțiuni:   În fișa de înscriere, fiecare candidat se va înscrie la un singur program de master (opțiunea primară) dar va putea opta suplimentar și pentru oricâte din celelalte programe ca opțiuni secundare.

 • Recomandăm fiecărui candidat să își realizeze o ierarhizare atentă a tuturor programelor de master pentru care optează și să le completeze cu atenție !
 • Opțiunile NU pot fi modificate/adăugate ulterior.

Admiterea se face pe bază de concurs ce include 2 probe cu ponderi egale.

 • Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs de către comisie și calculul media_generală_absolvire_studii_ licență, conform Art. 13.1.a din regulament;
 • Proba 2 – proba orală online.

Media_admitere = (media_generală_absolvire_studii_ licență +  nota_proba_orală)  /  2

Baremurile minime sunt: Media_admitere minim 6,00 (șase) și nota_proba_orală minim 5,00 (cinci). Candidații care nu îndeplinesc aceste baremuri minime sunt declarați respinși fără barem.

Repartiția: numărul de locuri disponibile fiind limitat, pentru ocuparea lor de către candidații care îndeplinesc baremurile minime, se va ține cont de opțiunile primare, media de admitere și opțiunile secundare, astfel:

 • Pentru fiecare program de masterat, sunt ocupate locurile în primul rând pe baza opțiunilor primare, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri.
 • Candidații care nu au ocupat locuri pe baza opțiunii primare vor beneficia de repartiția către alte programe de masterat ale facultății. Repartiția se va face pe baza opțiunilor secundare, ținând cont, în ordine, de domeniul opțiunii primare și de media de admitere, în limita numărului de locuri rămase libere la fiecare program de masterat după ocuparea pe baza opțiunii primare și eventuale realocări de locuri.
 • Un program de masterat va funcționa dacă are cel puțin 20 de studenți admiși la finalul sesiunii septembrie 2020 (în caz contrar candidații admiși la acel program vor fi redistribuiți pe baza opțiunilor secundare).

Înmatricularea:

 • Înmatricularea candidaților admiși în sesiunea din iulie va avea loc în regim online. Candidații admiși vor depune dovada de plată a taxei de înmatriculare. Detalii privind modul de înmatriculare online vor fi comunicate în curând.
 • Înmatricularea candidaților admiși în sesiunea din septembrie se va face la secretariatele facultăților după un program afișat pe site-ul fiecărei facultăți. Candidații admiși vor depune dovada de plată a taxei de înmatriculare.
 • Toți candidații admiși în sesiunea din iulie și în sesiunea din septembrie sunt obligați să depună la secretariatul facultății unde au fost admiși documentele de dosar încărcate, în cadrul înscrierii online, în forma electronică, după cum se detaliază la Art. 9 și 29 din regulament.

Programe de studii

Facultatea de Automatică și Calculatoare oferă 24 programe de studii universitare de masterat acreditate de către ARACIS în domeniile:

 • Calculatoare și Tehnologia Informației – 12 programe
 • Ingineria Sistemelor – 11 programe
 • Inginerie și Management – 1 program

BROŞURA MASTER oferă informații sintetice despre masterat și despre fiecare program, iar în continuarea acestei pagini sunt prezentate planurile de învăţământ şi descrierile cursurilor.

Calculatoare și Tehnologia Informației

Nr.
crt.
Nume program master Catedra organizatoare,
Responsabil
Tip Informaţii
1. Arhitecturi Avansate de Calculatoare Arhitecturi Avansate de Calculatoare

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia), Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

2. Administrarea Bazelor de Date Administrarea Bazelor de Date

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Florin Radulescu
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Florin Radulescu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia) , Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

Domeniul fundamental Stiinte Economice, domeniile: Economie, Administrarea Afacerilor, Economie si Afaceri Internationale, Management , Marketing

3. e-Guvernare e-Guvernare

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Nirvana Popescu, Prof.Dr.Ing. Mariana Mocanu
Interdisciplinar / Transdisciplinar Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nirvana Popescu, Prof.Dr.Ing. Mariana Mocanu

Tip: Interdisciplinar / Transdisciplinar


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte
ingineresti ,domeniile:
Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie
electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor
multimedia) , Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

4. Grafică, Multimedia și Realitate Virtuală Grafică, Multimedia și Realitate Virtuală

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu,
Prof.Dr.Ing. Alin Moldoveanu
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu,
Prof.Dr.Ing. Alin Moldoveanu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia) , Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

5. Inteligență Artificială – în engleză Inteligență Artificială – în engleză

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Adina Florea
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Adina Florea

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata) , Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

6. Ingineria Sistemelor Internet Ingineria Sistemelor Internet

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Stefan Trausan-Matu
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Stefan Trausan-Matu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia)

7. Management în Tehnologia Informației Management în Tehnologia Informației

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu
Interdisciplinar / Transdisciplinar Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu

Tip: Interdisciplinar / Transdisciplinar


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti, domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatiei,
Inginerie electrica (specializarea Inginerie electrica si calculatoare), Inginerie electronica si telecomunicatii , Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata), Stiinte ingineresti aplicate (Informatica industriala, Informatica aplicata in inginerie electrica, Matematica si Informatica aplicata in inginerie).

Domeniul fundamental Stiinte exacte, domeniile: Matematica ( specializarea Matematica-Informatica), Informatica ( specializarile Informatica si informatica aplicata).

Domeniul fundamental Stiinte Economice, domeniile: Management ( specializarea Management ), Cibernetica,
statistica si Informatica economica (specalizarea Informatica economica)

8. Securitatea Rețelelor Informatice Complexe Securitatea Rețelelor Informatice Complexe

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia)

9. Servicii Software Avansate Servicii Software Avansate

Calculatoare,

Prof.dr.ing. Ciprian Dobre
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.dr.ing. Ciprian Dobre

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia), Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

10. Sisteme de Calcul Paralele și Distribuite – în engleză Sisteme de Calcul Paralele și Distribuite – în engleză

Calculatoare,

Prof.dr.ing. Florin Pop
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.dr.ing. Florin Pop

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia), Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

11. Sisteme avansate de securitate – în engleză Sisteme avansate de securitate – în engleză

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

12. Sisteme de programe financiare – în engleză Sisteme de programe financiare – în engleză

Calculatoare,

Conf.Dr.Ing. Andrei Olaru
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Conf.Dr.Ing. Andrei Olaru

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

13. Quantum Computing – în engleză Quantum Computing – în engleză

Calculatoare,

Prof. Pantelimon George Popescu
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof. Pantelimon George Popescu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Grup G de cursuri la alegere Descrierea cursurilor

Toate disciplinele la alegere se pot alege fie dintre cele obligatorii la alte programe de masterat fie dintre cele cuprinse in Grupul G. Precizarile existente in unele planuri de invatamant privind disciplinele dintre care se poate alege devin recomandari.

Ingineria Sistemelor

Nr.
crt.
Nume program master Catedra organizatoare,
Responsabil
Tip Informaţii
14. Control Avansat si Sisteme în Timp Real Control Avansat si Sisteme în Timp Real

AIS,

Prof.Dr.Ing. Dumitru Popescu
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: AIS

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Dumitru Popescu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor ( specializarea Automatica si Informatica Aplicata), Calculatoare si Tehnologia Informatiei , Inginerie Industriala

15. Sisteme Inteligente de Conducere Sisteme Inteligente de Conducere

AIS,

Prof.Dr.Ing. Nicolae Constantin
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: AIS

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nicolae Constantin

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor ( specializarea Automatica si Informatica Aplicata), Calculatoare si Tehnologia Informatiei , Inginerie Industriala

16. Automatică și Informatică Industrială Automatică și Informatică Industrială

AII,

Prof.Dr.Ing. Sergiu Stelian Iliescu,
Prof. dr. ing. Ioana Făgărășan
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: AII

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Sergiu Stelian Iliescu,
Prof. dr. ing. Ioana Făgărășan

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti , domeniile: Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie Electrica, Inginerie Electronica si Telecomunicatii si Inginerie Industriala

17. Managementul și Protecția Informației Managementul și Protecția Informației

AII,

Prof.Dr.Ing. Dorin Carstoiu, Prof.dr.ing. Anca Daniela Ionita
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: AII

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Dorin Carstoiu, Prof.dr.ing. Anca Daniela Ionita

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti , domeniile: Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie Electrica, Inginerie Electronica si Telecomunicatii, Stiinte Ingineresti Aplicate

18. Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia

AII,

Prof.Dr.Ing. Dan Popescu
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: AII

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Dan Popescu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti , domeniile: Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie Electrica, Inginerie Electronica si Telecomunicatii, Stiinte Ingineresti Aplicate, Ingineria Mediului

19. Service Engineering and Management – în engleză Service Engineering and Management – în engleză

Calculatoare + AII,

Conf.dr.ing. Silviu Raileanu, Prof.Dr.Ing. Theodor Borangiu
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare + AII

Responsabil: Conf.dr.ing. Silviu Raileanu, Prof.Dr.Ing. Theodor Borangiu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor , Calculatoare si tehnologia informatiei , Inginerie Electrica , Inginerie electronic si telecomunicatii , Inginerie Industriala

20. Sisteme Informatice în Medicină Sisteme Informatice în Medicină

AII,

Prof.Dr.Ing. Radu Dobrescu, Conf.dr.ing. Daniel Marian Merezeanu
Complementar Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: AII

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Radu Dobrescu, Conf.dr.ing. Daniel Marian Merezeanu

Tip: Complementar


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti
Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile :
Matematica, Fizica, ChimieDomeniul fundamental Stiinte ale Naturii , domeniul BiologieDomeniul fundamental MedicinaDomeniul fundamental Stiinte EconomiceDomeniul fundamental Stiinte JuridiceDomeniul fundamental Arhitectura si UrbanismDomeniul fundamental Stiinte Sociale si Politice , domeniul Sociologie

21. Sisteme Informatice Integrate Sisteme Informatice Integrate

AIS,

Prof.Dr.Ing. Simona Caramihai
Interdisciplinar / Transdisciplinar Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: AIS

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Simona Caramihai

Tip: Interdisciplinar / Transdisciplinar


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniile : Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie si Management, Inginerie Industriala

22. Sisteme Cyber-Fizice – în engleză Sisteme Cyber-Fizice – în engleză

AIS,

Prof.Dr.Ing Ioan Dumitrache
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: AIS

Responsabil: Prof.Dr.Ing Ioan Dumitrache

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor , Calculatoare si tehnologia informatiei , Inginerie Electrica , Inginerie electronic si telecomunicatii , Inginerie Industriala

23. Robotică și Automatizări – în engleză Robotică și Automatizări – în engleză

AII+AIS,

Conf.dr.ing. Florin Anton,
Prof. dr. ing. Theodor Borangiu
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: AII+AIS

Responsabil: Conf.dr.ing. Florin Anton,
Prof. dr. ing. Theodor Borangiu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor , Calculatoare si tehnologia informatiei , Inginerie Electrica , Inginerie electronica si telecomunicatii , Inginerie Industriala

24. Analiza avansată de date pentru afaceri – în engleză Analiza avansată de date pentru afaceri – în engleză

AIS / AII / Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Monica Dragoicea
Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri

Catedra organizatoare: AIS / AII / Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Monica Dragoicea

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Inginerie și Management

Nr.
crt.
Nume program master Catedra organizatoare,
Responsabil
Tip Informaţii
25. Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri

AIS,

Prof.Dr.Ing. Mihai Caramihai
Interdisciplinar / Transdisciplinar Scurtă descriere
Plan învăţământ
Cursuri
Studii necesare

Catedra organizatoare: AIS

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Mihai Caramihai

Tip: Interdisciplinar / Transdisciplinar


Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri


Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniile : Ingineria Sistemelor, Inginerie si Management
Domeniul fundamental Stiinte Economice, domeniile: Economie, Administrarea Afacerilor, Economie si Afaceri Internationale, Management , Marketing