Masterat – Admitere 2021

Rezultate anonimizate (sesiunea 3 – septembrie 2021):

Codul de inscriere se gaseste in platforma de admitere, in sectiunea Stadiu curent, unde se vad si detaliile pt plata taxei de inmatriculare

Eventualele contestații se trimit cel tarziu pana marti 28 septembrie 2021, ora 17, pe email la adresa decanat [ at ] acs.pub.ro cu subiectul Contestatie admitere master, iar rezultatele lor vor fi publicate pe acest site, până miercuri 29 septembrie 2021 ora 12. ÎNMATRICULAREA candidaților admiși se face la sediul facultăţii in data de 28 septembrie, intre orele 9-12, fizic, la decanatul facultatii Pentru înmatriculare candidații vor prezenta:

 • Fișa de înscriere în formă fizică, semnată, având conținut identic cu cea depusă online la înscriere.
 • Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
 • Actele de studii (diploma de bacalaureat; diploma de Licență/Inginer sau echivalentă acesteia, foaia matricolă/suplimentul la diplomă): în original pentru cei admiși pe locuri fără taxă, respectiv original sau copie legalizată pentru cei admiși pe locuri cu taxă. Pentru absolvenții UPB din promoția 2021, actele de studii pot fi aduse ulterior, imediat ce sunt obținute.
 • Celelalte documente: în original sau copie conform cu originalul:
  • Copii după buletin, certificat de naștere și, dacă este cazul, după certificat de căsătorie. Copiile dupa certificat de naștere și eventual căsătorie pot fi aduse și ulterior, cel mai târziu la începerea anului universitar.
  • Dovada de plată (tipărită sau poză pe telefon) a taxei de înmatriculare (50 RON)
  • Certificatul de competențe lingvistice, dacă este cazul

Candidații care nu se vor înmatricula își vor pierde locul. 

Proba orală (sesiunea 3):

Rezultate si inmatriculare
 • Rezultatele vor fi afisate pe site in cursul zilei de 27 septembrie
 • Codul care va fi folosit pentru afisarea anonimizata a rezultatelor este vizibil pe platforma de admitere, in contul fiecarui candidat, in sectiunea Stadiu curent
 • Inmatricularea se va face in data de 28 Septembrie, intre orele 9-12, fizic, la decanatul facultatii (candidatii care nu se inmatriculeaza isi pierd locul)

Admitere la masterat (sesiunea 3):

În sesiunea 3 sunt scoase la concurs locuri doar la aceste programe.

 Calendar

  Înscrierea candidaților (online*)

18 – 26 septembrie (ora 16:00)

  Concurs de admitere:

27 septembrie (interviu online)

  Rezultate și înmatriculare

27 – 28 septembrie (înmatriculare fizic, la facultate)

Regulament admitere şi înmatriculare Programe de studii

Rezultate finale (sesiunea 2 – septembrie 2021):

Codul de inscriere se gaseste in platforma de admitere, in sectiunea Stadiu curent

Rezultate anonimizate (sesiunea 2 – septembrie 2021):

Codul de inscriere se gaseste in platforma de admitere, in sectiunea Stadiu curent, unde se vad si detaliile pt plata taxei de inmatriculare

Eventualele contestații se trimit cel tarziu pana duminică 19 septembrie 2021, ora 13, pe email la adresa decanat [ at ] acs.pub.ro cu subiectul Contestatie admitere master, iar rezultatele lor vor fi publicate pe acest site, până luni 20 septembrie 2021 ora 22. ÎNMATRICULAREA candidaților admiși se face la sediul facultăţii conform programării realizate la adresa programari.acs.upb.ro. Pentru înmatriculare candidații vor prezenta:

 • Fișa de înscriere în formă fizică, semnată, având conținut identic cu cea depusă online la înscriere.
 • Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
 • Actele de studii (diploma de bacalaureat; diploma de Licență/Inginer sau echivalentă acesteia, foaia matricolă/suplimentul la diplomă): în original pentru cei admiși pe locuri fără taxă, respectiv original sau copie legalizată pentru cei admiși pe locuri cu taxă. Pentru absolvenții UPB din promoția 2021, actele de studii pot fi aduse ulterior, imediat ce sunt obținute.
 • Celelalte documente: în original sau copie conform cu originalul:
  • Copii după buletin, certificat de naștere și, dacă este cazul, după certificat de căsătorie. Copiile dupa certificat de naștere și eventual căsătorie pot fi aduse și ulterior, cel mai târziu la începerea anului universitar.
  • Dovada de plată (tipărită sau poză pe telefon) a taxei de înmatriculare (50 RON)
  • Certificatul de competențe lingvistice, dacă este cazul

Candidații care nu se vor înmatricula își vor pierde locul.  Eventualele locuri rămase libere în urma înmatriculărilor vor fi distribuite candidaților admiși și înmatriculați sau respinși cu barem, tinând cont de medii și de opțiunile lor.

Proba orală (sesiunea septembrie 2021):

Admitere la masterat (sesiunea septembrie 2021):

Vor fi scoase la concurs locuri la toate programele de masterat ala facultății, cu excepția MTI și SRIC. Alocarea preliminară de locuri este următoarea:
 • locuri fără taxă (la buget)
  • domeniul CTI: 95 locuri
  • domeniile IS+IM: 92 locuri
 • locuri cu taxa: 22 (global pe facultate)
 • locuri români de pretudindeni: vor fi anunțate în curând

 Calendar

 Sesiunea septembrie 2021
  Înscrierea candidaților (online*)

06 – 15 septembrie (ora 16:00)

  Concurs de admitere:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs

Proba 2 – proba orală online

16– 17 septembrie

  Comunicarea rezultatelor

18 septembrie

  Înmatricularea (fizică**) a candidaților admişi

20 – 21 septembrie

  Regulament admitere şi înmatriculare Programe de studii

Rezultate finale (sesiunea iulie 2021):

Codul de inscriere se gaseste in platforma de admitere, in sectiunea Stadiu curent

Rezultate dupa inmatriculari si contestatii (sesiunea iulie 2021):

Codul de inscriere se gaseste in platforma de admitere, in sectiunea Stadiu curent

Rezultate anonimizate (sesiunea iulie 2021):

Codul de inscriere se gaseste in platforma de admitere, in sectiunea Stadiu curent, unde se vad si detaliile pt plata taxei de inmatriculare

Eventualele contestații se trimit cel tarziu pana sambătă 17 iulie 2021, ora 13, pe email la adresa decanat [ at ] acs.pub.ro cu subiectul Contestatie admitere master, iar rezultatele lor vor fi publicate pe acest site, până luni 19 iulie 2021 ora 16. ÎNMATRICULAREA candidaților admiși se face la sediul facultăţii conform programării realizate la adresa programari.acs.upb.ro. Pentru înmatriculare candidații vor prezenta:

 • Fișa de înscriere în formă fizică, semnată, având conținut identic cu cea depusă online la înscriere.
 • Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
 • Actele de studii (diploma de bacalaureat; diploma de Licență/Inginer sau echivalentă acesteia, foaia matricolă/suplimentul la diplomă): în original pentru cei admiși pe locuri fără taxă, respectiv original sau copie legalizată pentru cei admiși pe locuri cu taxă. Pentru absolvenții UPB din promoția 2021, actele de studii pot fi aduse ulterior, imediat ce sunt obținute.
 • Celelalte documente: în original sau copie conform cu originalul:
  • Copii după buletin, certificat de naștere și, dacă este cazul, după certificat de căsătorie. Copiile dupa certificat de naștere și eventual căsătorie pot fi aduse și ulterior, cel mai târziu la începerea anului universitar.
  • Dovada de plată (tipărită sau poză pe telefon) a taxei de înmatriculare (50 RON)
  • Certificatul de competențe lingvistice, dacă este cazul

Candidații care nu se vor înmatricula își vor pierde locul.  Eventualele locuri rămase libere în urma înmatriculărilor vor fi distribuite candidaților admiși și înmatriculați sau respinși cu barem, tinând cont de medii și de opțiunile lor.

IMPORTANT:

Platforma de înscriere la masterat (pentru sesiunea iulie 2021) se va închide astăzi 11 iulie la ora 23:59. Sugerăm să finalizați înscrierea (completați cu grijă toate informațiile și apăsați butonul “Finalizează) cat mai repede  (preferabil înainte de ora 18), pentru a avea suficient timp pentru a remedia eventualele probleme sesizate de comisie.

Proba orală (sesiunea iulie 2021):

Număr de locuri disponibile:

 • 490 locuri fără taxă
 • 60 locuri cu taxă
 • locuri pentru români de pretutindeni – vor fi comunicate în curând

Numărul de locuri poate fi suplimentat, în măsura disponibilității.

 Calendar

Sesiunea iulie 2021 Toate locurile sunt scoase la concurs, fiind repartizate uniform pe programe în cadrul fiecărui domeniu.Eventualele locuri neocupate la anumite programe pot fi realocate altor programe, chiar în această sesiune.
  Înscrierea candidaților (online*)

03 – 11 iulie

  Concurs de admitere:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs

Proba 2 – proba orală online

13 – 15 iulie

  Comunicarea rezultatelor și înmatricularea (fizică**) a candidaților admişi

16,17, 19 iulie

 Sesiunea septembrie 2021
  Înscrierea candidaților (online*)

06 – 15 septembrie

  Concurs de admitere:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs

Proba 2 – proba orală online

16– 17 septembrie

  Comunicarea rezultatelor

18 septembrie

  Înmatricularea (fizică**) a candidaților admişi

20 – 21 septembrie

*Pentru înscriere, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB dosarul de înscriere.
În situații excepționale, când un candidat nu poate să se înscrie online, candidatul va contacta pe email secretariatul facultății pentru a planifica depunerea fizica a documentelor la comisia de admitere.

**Înmatricularea candidaților admiși se va face la secretariatele facultăților după un program ce va fi afișat pe acest site, prin depunerea documentele specificate in art. 26 din regulament.

Regulament admitere şi înmatriculare

Regulamentul general al UPB pentru examenul de admitere la masterat este disponibil aici. În cele ce urmează prezentăm sintetic aspectele esențiale referitoare la înscriere, admitere și înmatriculare. Înscrierea: Modalitatea de înscriere şi conţinutul dosarului de înscriere sunt prezentate aici. Opțiuni: În fișa de înscriere, fiecare candidat se va înscrie la un singur program de master (opțiunea primară) dar va putea opta suplimentar și pentru oricâte din celelalte programe ca opțiuni secundare.

 • Recomandăm fiecărui candidat să își realizeze o ierarhizare atentă a tuturor programelor de master pentru care optează și să le completeze cu atenție !
 • Opțiunile NU pot fi modificate/adăugate ulterior.

Concursul de admitere include 2 probe cu ponderi egale.

 • Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs de către comisie și calculul media_generală_absolvire_studii_ licență, conform Art. 13.1.a din regulament;
 • Proba 2 – proba orală online.

Media_admitere = (media_generală_absolvire_studii_ licență +  nota_proba_orală)  /  2

Baremurile minime sunt: Media_admitere minim 6,00 (șase) și nota_proba_orală minim 5,00 (cinci). Candidații care nu îndeplinesc aceste baremuri minime sunt declarați respinși fără barem.

Repartiția: numărul de locuri disponibile fiind limitat, pentru ocuparea lor de către candidații care îndeplinesc baremurile minime, se va ține cont de opțiunile primare, media de admitere și opțiunile secundare, astfel:

 • Pentru fiecare program de masterat, sunt ocupate locurile în primul rând pe baza opțiunilor primare, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri.
 • Candidații care nu au ocupat locuri pe baza opțiunii primare vor beneficia de repartiția către alte programe de masterat ale facultății. Repartiția se va face pe baza opțiunilor secundare, ținând cont, în ordine, de domeniul opțiunii primare și de media de admitere, în limita numărului de locuri rămase libere la fiecare program de masterat după ocuparea pe baza opțiunii primare și eventuale realocări de locuri.
 • Un program de masterat va funcționa dacă are cel puțin 20 de studenți admiși la finalul sesiunii septembrie (în caz contrar candidații admiși la acel program vor fi redistribuiți pe baza opțiunilor secundare).

Înmatricularea candidaților admiși se va face la secretariatele facultăților după un program ce va fi afișat pe acest site, prin depunerea documentele specificate in art. 26 din regulament.

Programe de studii

Facultatea de Automatică și Calculatoare oferă 24 programe de studii universitare de masterat acreditate de către ARACIS în domeniile:

 • Calculatoare și Tehnologia Informației – 12 programe
 • Ingineria Sistemelor – 11 programe
 • Inginerie și Management – 1 program

BROŞURA MASTER oferă informații sintetice despre masterat și despre fiecare program, iar în continuarea acestei pagini sunt prezentate planurile de învăţământ şi descrierile cursurilor.

Calculatoare și Tehnologia Informației

Nr. crt. Nume program master Catedra organizatoare, Responsabil Tip Informaţii
1. Arhitecturi Avansate de Calculatoare Arhitecturi Avansate de Calculatoare

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: Calculatoare Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia), Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie) Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

2. Administrarea Bazelor de Date Administrarea Bazelor de Date

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Florin Radulescu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: Calculatoare Responsabil: Prof.Dr.Ing. Florin Radulescu Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia) , Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie) Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata) Domeniul fundamental Stiinte Economice, domeniile: Economie, Administrarea Afacerilor, Economie si Afaceri Internationale, Management , Marketing

3. e-Guvernare e-Guvernare

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Nirvana Popescu, Prof.Dr.Ing. Mariana Mocanu

Interdisciplinar / Transdisciplinar Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: Calculatoare Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nirvana Popescu, Prof.Dr.Ing. Mariana Mocanu Tip: Interdisciplinar / Transdisciplinar   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte ingineresti ,domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia) , Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie) Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

4. Grafica, Multimedia si Realitate Virtuala Grafica, Multimedia si Realitate Virtuala

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu, Prof.Dr.Ing. Alin Moldoveanu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: Calculatoare Responsabil: Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu, Prof.Dr.Ing. Alin Moldoveanu Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia) , Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie) Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

5. Inteligenta Artificiala – in engleza Inteligenta Artificiala – in engleza

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Adina Florea

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: Calculatoare Responsabil: Prof.Dr.Ing. Adina Florea Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata) , Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie) Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

6. Ingineria Sistemelor Internet Ingineria Sistemelor Internet

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Stefan Trausan-Matu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: Calculatoare Responsabil: Prof.Dr.Ing. Stefan Trausan-Matu Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia)

7. Management in Tehnologia Informatiei Management in Tehnologia Informatiei

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu

Interdisciplinar / Transdisciplinar Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: Calculatoare Responsabil: Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu Tip: Interdisciplinar / Transdisciplinar   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte ingineresti, domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie electrica (specializarea Inginerie electrica si calculatoare), Inginerie electronica si telecomunicatii , Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata), Stiinte ingineresti aplicate (Informatica industriala, Informatica aplicata in inginerie electrica, Matematica si Informatica aplicata in inginerie). Domeniul fundamental Stiinte exacte, domeniile: Matematica ( specializarea Matematica-Informatica), Informatica ( specializarile Informatica si informatica aplicata). Domeniul fundamental Stiinte Economice, domeniile: Management ( specializarea Management ), Cibernetica, statistica si Informatica economica (specalizarea Informatica economica)

8. Securitatea Retelelor Informatice Complexe Securitatea Retelelor Informatice Complexe

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: Calculatoare Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia)

9. Servicii Software Avansate Servicii Software Avansate

Calculatoare,

Prof.dr.ing. Ciprian Dobre

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: Calculatoare Responsabil: Prof.dr.ing. Ciprian Dobre Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia), Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie) Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

10. Sisteme de Calcul Paralele si Distribuite – in engleza Sisteme de Calcul Paralele si Distribuite – in engleza

Calculatoare,

Prof.dr.ing. Florin Pop

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: Calculatoare Responsabil: Prof.dr.ing. Florin Pop Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia), Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie) Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

11. Sisteme avansate de securitate – in engleza Sisteme avansate de securitate – in engleza

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri
Catedra organizatoare: Calculatoare Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

12. Sisteme de programe financiare – in engleza Sisteme de programe financiare – in engleza

Calculatoare,

Conf.Dr.Ing. Andrei Olaru

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri
Catedra organizatoare: Calculatoare Responsabil: Conf.Dr.Ing. Andrei Olaru Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Grup G de cursuri la alegere Descrierea cursurilor Toate disciplinele la alegere se pot alege fie dintre cele obligatorii la alte programe de masterat fie dintre cele cuprinse in Grupul G. Precizarile existente in unele planuri de invatamant privind disciplinele dintre care se poate alege devin recomandari.

Ingineria Sistemelor

Nr. crt. Nume program master Catedra organizatoare, Responsabil Tip Informaţii
13. Control Avansat si Sisteme in Timp Real Control Avansat si Sisteme in Timp Real

AIS,

Prof.Dr.Ing. Dumitru Popescu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: AIS Responsabil: Prof.Dr.Ing. Dumitru Popescu Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor ( specializarea Automatica si Informatica Aplicata), Calculatoare si Tehnologia Informatiei , Inginerie Industriala

14. Sisteme Inteligente de Conducere Sisteme Inteligente de Conducere

AIS,

Prof.Dr.Ing. Nicolae Constantin

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: AIS Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nicolae Constantin Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor ( specializarea Automatica si Informatica Aplicata), Calculatoare si Tehnologia Informatiei , Inginerie Industriala

15. Sisteme Complexe – în engleză Sisteme Complexe – în engleză

AIS,

Prof.Dr.Ing. Cristian Oara

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: AIS Responsabil: Prof.Dr.Ing. Cristian Oara Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul: Ingineria Sistemelor, Inginerie Electronica si Telecomunicatii, Stiinte Ingineresti Aplicate Domeniul fundamental Stiinte Exacte, domeniul: Matematica & Informatica, Economie, Biologie

16. Automatica si Informatica Industriala Automatica si Informatica Industriala

AII,

Prof.Dr.Ing. Sergiu Stelian Iliescu, Prof. dr. ing. Ioana Făgărășan

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: AII Responsabil: Prof.Dr.Ing. Sergiu Stelian Iliescu, Prof. dr. ing. Ioana Făgărășan Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti , domeniile: Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie Electrica, Inginerie Electronica si Telecomunicatii si Inginerie Industriala

17. Managementul si Protectia Informatiei Managementul si Protectia Informatiei

AII,

Prof.Dr.Ing. Dorin Carstoiu, Prof.dr.ing. Anca Daniela Ionita

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: AII Responsabil: Prof.Dr.Ing. Dorin Carstoiu, Prof.dr.ing. Anca Daniela Ionita Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti , domeniile: Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie Electrica, Inginerie Electronica si Telecomunicatii, Stiinte Ingineresti Aplicate

18. Prelucrari Complexe de Semnal in Aplicatii Multimedia Prelucrari Complexe de Semnal in Aplicatii Multimedia

AII,

Prof.Dr.Ing. Dan Popescu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: AII Responsabil: Prof.Dr.Ing. Dan Popescu Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti , domeniile: Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie Electrica, Inginerie Electronica si Telecomunicatii, Stiinte Ingineresti Aplicate, Ingineria Mediului

19. Service Engineering and Management – in engleza Service Engineering and Management – in engleza

Calculatoare + AII,

Conf.dr.ing. Silviu Raileanu, Prof.Dr.Ing. Theodor Borangiu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: Calculatoare + AII Responsabil: Conf.dr.ing. Silviu Raileanu, Prof.Dr.Ing. Theodor Borangiu Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor , Calculatoare si tehnologia informatiei , Inginerie Electrica , Inginerie electronic si telecomunicatii , Inginerie Industriala

20. Sisteme Informatice in Medicina Sisteme Informatice in Medicina

AII,

Prof.Dr.Ing. Radu Dobrescu, Conf.dr.ing. Daniel Marian Merezeanu

Complementar Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: AII Responsabil: Prof.Dr.Ing. Radu Dobrescu, Conf.dr.ing. Daniel Marian Merezeanu Tip: Complementar   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica, Fizica, ChimieDomeniul fundamental Stiinte ale Naturii , domeniul BiologieDomeniul fundamental MedicinaDomeniul fundamental Stiinte EconomiceDomeniul fundamental Stiinte JuridiceDomeniul fundamental Arhitectura si UrbanismDomeniul fundamental Stiinte Sociale si Politice , domeniul Sociologie

21. Sisteme Informatice Integrate Sisteme Informatice Integrate

AIS,

Prof.Dr.Ing. Simona Caramihai

Interdisciplinar / Transdisciplinar Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: AIS Responsabil: Prof.Dr.Ing. Simona Caramihai Tip: Interdisciplinar / Transdisciplinar   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniile : Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie si Management, Inginerie Industriala

22. Sisteme Cyber-Fizice – în engleză Sisteme Cyber-Fizice – în engleză

AIS,

Prof.Dr.Ing Ioan Dumitrache

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: AIS Responsabil: Prof.Dr.Ing Ioan Dumitrache Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor , Calculatoare si tehnologia informatiei , Inginerie Electrica , Inginerie electronic si telecomunicatii , Inginerie Industriala

23. Robotica si Automatizari – in engleza Robotica si Automatizari – in engleza

AII+AIS,

Conf.dr.ing. Florin Anton, Prof. dr. ing. Theodor Borangiu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: AII+AIS Responsabil: Conf.dr.ing. Florin Anton, Prof. dr. ing. Theodor Borangiu Tip: Aprofundare / Cercetare avansata   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor , Calculatoare si tehnologia informatiei , Inginerie Electrica , Inginerie electronica si telecomunicatii , Inginerie Industriala

Inginerie și Management

Nr. crt. Nume program master Catedra organizatoare, Responsabil Tip Informaţii
24. Ingineria si Managementul Sistemelor de Afaceri Ingineria si Managementul Sistemelor de Afaceri

AIS,

Prof.Dr.Ing. Mihai Caramihai

Interdisciplinar / Transdisciplinar Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri Studii necesare
Catedra organizatoare: AIS Responsabil: Prof.Dr.Ing. Mihai Caramihai Tip: Interdisciplinar / Transdisciplinar   Informaţii: Scurtă descriere, Plan învăţământ, Cursuri

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii: Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniile : Ingineria Sistemelor, Inginerie si Management Domeniul fundamental Stiinte Economice, domeniile: Economie, Administrarea Afacerilor, Economie si Afaceri Internationale, Management , Marketing