Direcţii de cercetare

Printre principalele direcţii de cerectare şi competenţă ale colectivului facultăţii se numără

 • Calcul de înaltă performanţă; Grid computing, cloud computing, reţele de calculatoare.
 • Sisteme distribuite de mari dimensiuni; programare paralelă şi distribuită;
 • Inteligenţă artificiala, sisteme bazate pe cunoştinţe; sisteme multi-agent;
 • Baze de date distribuite; modelarea software-ului;
 • Inteligenţă ambientală şi calcul contextual;
 • Construirea colaborativă asistată de calculator a cunoştinţelor, E-Learning, mobile learning;
 • Web-ul semantic, prelucrarea limbajului natural;
 • Prelucrarea şi analiza imaginilor, grafică pe calculator; realitate virtuală şi augmentată;
 • E-business şi E-guvernare;
 • Teoria sistemelor, sisteme robuste, modelarea sistemelor dinamice; identificare şi simulare;
 • Prelucrarea semnalelor, proiectarea asistată de calculator a sistemelor de control;
 • Sistemele inteligente de control; control avansat al proceselor, bioinginerie, inginerie concurenta;
 • Control avansat al proceselor; prelucrarea datelor experimentale şi diagnosticare automată;
 • Sisteme de producţie orientate agent şi holonice, automatizare condusă de produs; viziunea roboţilor;
 • Sisteme de timp real; achiziţia datelor; LAN şi sisteme informatice pentru întreprinderi;
 • Sisteme complexe şi complexitate.