Rezultate

Facultatea în cifre – ultimii 5 ani

  • 573 ISI Web of Science lucrări publicate, din care 135 în reviste cotate ISI
  • 221 articole în reviste şi conferinţe internaţionale
  • 201 Cărţi şi capitole de carte, dintre care 45 publicate în edituri internaţionale.
  • Peste 130 de granturi de cercetare finanţate la nivel naţional
  • 27 de granturi R&D finanţate la nivel internaţional, din care 2 coordonate de facultate
  • Peste 50 de manifestări ştiinţifice şi şcoli vară organizate
  • Peste 300 de membrii în comitetele de program ale unor evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale (conferinţe, workshop-uri, etc.)
  • Peste 130 de titluri de doctor acordate
  • Convenţii de cooperare cu peste 37 de universităţi din UE şi Statele Unite ale Americii
  • Peste 350 de mobilităţi Erasmus de studenţi şi cadre didactice din facultate cu universităţi din UE (programul Erasmus)