Robot Challange 2014 Oradea

Robot Challange 2014 Oradea:
Line Follower Clasic: Locul II:
Andrei Duluta Anul I seria A, Cristian Dobre Anul I seria A, Mihai Craciunescu Anul IV seria A
Line Follower Enhanced: Locul III:
Andrei Duluta Anul I seria A, Cristian Dobre Anul I seria A, Mihai Craciunescu Anul IV seria A