Licenţă

Detalii despre admiterea la licenţă se găsesc aici 

Pregatirea fundamentală şi de specialitate a studenţilor din facultate se realizează in cadrul programelor de studii Calculatoare si Tehnologia Informatiei si Autoatica si Informatică Aplicată.

În cadrul primilor doi ani de studiu, discipliele studiale la cele programe de studii sunt comune în proporţie de peste 80% şi urmăresc asigurarea unei pregătiri de bază, specifică învăţământului superior tehnic în profilul facultăţii.   Se urmează cursuri de matematică, fizică, metode numerice de calcul, mecanică, electronică, teoria sistemelor. De asemenea, studenţii îşi însuşesc cunoştinţe generale despre ştiinţa sistemelor, ştiinţa şi ingineria calculatoarelor, tehnici şi limbaje de programare (C, C++, Java, limbaje de asamblare) şi cunoştinţe de limbi străine.

Incepand cu anul 3, programele de studiu cuprind mai multe directii ce grupează discipline de specialitate, în cadrul cărora studenţii urmează cursuri obligatorii ce definesc profilul de bază al specializării cât şi cursuri opţionale care oferă posibilitatea individualizării pregătirii. Specializările oferite de facultatea de Automatică şi Calculatoare sunt: Automatică şi Ingineria Sistemelor, Automatică şi Informatică Aplicată, Arhitectura sistemelor de calcul, Sisteme incorporate, Sisteme de programe de bază, Sisteme de programe de aplicaţii, Tehnologia informaţiei.

Programe de studii de licenţă

Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Programe de studii (specializări) Calculatoare și Tehnologia informaţiei
Direcţii de studiu (anul IV): Arhitectura sistemelor de calcul, Sisteme incorporate, Sisteme de programe de bază, Sisteme de programe de aplicaţii, Tehnologia informaţiei
* Admiterea se face pe Domeniu de studiu iar specializarea se alege în anul IV.

Domeniul: Ingineria Sistemelor
Program de studii (specializare): Automatică şi informatică aplicată
Direcții de studiu (anul III, IV): Informatică aplicată, Sisteme de conducere
* Admiterea se face pe Domeniu de studiu iar specializarea se alege în anul III și IV.

Durata 4 ani, Diplomă de inginer

Planuri de invatamant


Pentru promotia 2027:

Plan de învățământ C 2023-2027   Plan de învățământ TI 2023-2027  Plan de învățământ AIA 2023-2027

Pentru promotia 2026:

Plan de învățământ C 2022-2026   Plan de învățământ TI 2022-2026  Plan de învățământ AIA 2022-2026

Pentru promotia 2025:

Plan de învățământ C 2021-2025   Plan de învățământ TI 2021-2025  Plan de învățământ AIA 2021-2025

Pentru promotia 2024:

Planuri de învăţământ Calculatoare  Planuri de învăţământ Automatică (începând cu promoția 2020/2021)

Pentru promotia 2023 si anterior:

Planuri de învăţământ Calculatoare  Planuri de învăţământ Automatică (începând cu promoția 2012-2016)
Planuri de învăţământ Automatică (până la promoția 2012-2016)

Descrierea disciplinelor

Anul I Calculatoare – Semestrul I | Semestrul II

Anul II Calculatoare – Semestrul I | Semestrul II

Anul III Calculatoare – Semestrul I | Semestrul II

Anul IV Calculatoare - Directii – C1 | C2 | C3 | C4 | C5

 

Anul I Automatică – Semestrul I | Semestrul II

Anul II Automatică – Semestrul I | Semestrul II

Anul III Automatică – Semestrul I | Semestrul II

Anul IV Automatică – Semestrul I | Semestrul II