Licenţă

Pregatirea fundamentală şi de specialitate a studenţilor din facultate este asigurată prin planurile de învăţământ aprobate de senatul universităţii.

În cadrul primilor doi ani de studiu din ciclul I, planurile de învăţământ ale celor două domenii sunt comune în proporţie de 80% şi urmăresc asigurarea unei pregătiri de bază, specifică învăţământului superior tehnic în profilul facultăţii, prin cursuri de matematică, fizică, metode numerice de calcul, mecanică, electronică, teoria sistemelor. În aceiaşi perioadă, studenţii îşi însuşesc cunoştinţe generale despre ştiinţa sistemelor, ştiinţa şi ingineria calculatoarelor, tehnici şi limbaje de programare (C, C++, Java, limbaje de asamblare) şi cunoştinţe de limbi străine.

Domeniile de studii cuprind mai multe specializări, în cadrul cărora studenţii urmează cursuri obligatorii ce definesc profilul de bază al specializării cât şi cursuri opţionale care oferă posibilitatea individualizării pregătirii de specialitate prin discipline specifice în planurile de învăţământ ale anilor III şi IV. Specializările oferite de facultatea de Automatică şi Calculatoare sunt: Automatică şi ingineria sistemelor, Automatică şi informatică aplicată, Arhitectura sistemelor de calcul, Sisteme încorporate, Sisteme de programe de bază, Sisteme de programe de aplicaţii, Tehnologia informaţiei.

Detalii despre admiterea la licenţă se găsesc aici 

Plan de învățământ C 2021-2025

Plan de învățământ TI 2021-2025

Plan de învățământ AIA 2021-2025


Planuri de învăţământ Calculatoare

Anul I Calculatoare – Semestrul I | Semestrul II

Anul II Calculatoare – Semestrul I | Semestrul II

Anul III Calculatoare – Semestrul I | Semestrul II

Anul IV Calculatoare

Specializari – C1 | C2 | C3 | C4 | C5

Planuri de învăţământ Automatică (până la promoția 2012-2016)

Planuri de învăţământ Automatică (începând cu promoția 2012-2016)

Planuri de învăţământ Automatică (începând cu promoția 2020/2021)

Anul I Automatică – Semestrul I | Semestrul II

Anul II Automatică – Semestrul I | Semestrul II

Anul III Automatică – Semestrul I | Semestrul II

Anul IV Automatică – Semestrul I | Semestrul II