Masterat 2014

Facultatea de Automatică și Calculatoare oferă programe de studii universitare de masterat în două domenii:

  • Calculatoare și Tehnologia Informației
  • Ingineria Sistemelor
  • Inginerie și Management

Toate programele de masterat ale facultății au o durată de 4 semestre și sunt acreditate de ARACIS.

Detalii despre admiterea la masterat se găsesc aici

Puteți consulta planurile de învățământ ale acestor programe precum și o scurtă descriere a obiectivelor lor accesându-le în lista de mai jos.

Lista Programelor de Masterat

Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației

Nr.
crt.
Nume program master Catedra care organizeaza programul Responsabil Descrierea cursurilor
1. Arhitecturi Avansate de Calculatoare Calculatoare Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus Descrierea cursurilor
2. Administrarea Bazelor de Date Calculatoare Prof.Dr.Ing. Florin Radulescu Descrierea cursurilor
3. e-Guvernare Calculatoare Prof.Dr.Ing. Mariana Mocanu Descrierea cursurilor
4. Grafica, Multimedia si Realitate Virtuala Calculatoare Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu Descrierea cursurilor
5. Inteligenta Artificiala – in engleza Calculatoare Prof.Dr.Ing. Adina Florea Descrierea cursurilor
6. Ingineria Sistemelor Internet Calculatoare Prof.Dr.Ing. Stefan Trausan-Matu Descrierea cursurilor
7. Management in Tehnologia Informatiei Calculatoare Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu Descrierea cursurilor
8. Securitatea Retelelor Informatice Complexe Calculatoare Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus Descrierea cursurilor
9. Sisteme de Calcul Paralele si Distribuite – in
engleza
Calculatoare Prof.Dr.Ing. Valentin Cristea Descrierea cursurilor
10. Servicii Software Avansate Calculatoare Prof.Dr.Ing. Valentin Cristea Descrierea cursurilor

 

Grup G de cursuri la alegere Descrierea cursurilor

Toate disciplinele la alegere se pot alege fie dintre cele obligatorii la alte programe de masterat fie dintre cele cuprinse in Grupul G. Precizarile existente in unele planuri de invatamant privind disciplinele dintre care se poate alege devin recomandari.

Domeniul Ingineria Sistemelor

Nr.
crt.
Nume program master Catedra care organizeaza programul Responsabil Descrierea cursurilor
11. Control Avansat si Sisteme in Timp Real AIS Prof. Dr. Ing. Dumitru Popescu Descrierea cursurilor
12. Sisteme Inteligente de Conducere AIS Prof.Dr.Ing. Nicolae Constantin Descrierea cursurilor
13. Tehnici Avansate in Domeniul Sistemelor si Semnalelor AIS Prof.Dr.Ing. Cristian Oara Descrierea cursurilor
14. Arhitecturi Orientate pe Servicii pentru
Intreprinderi
AII Prof.Dr.Ing. Theodor Borangiu Descrierea cursurilor
15. Automatica si Informatica Industriala AII Prof.Dr.Ing. Sergiu Stelian Iliescu Descrierea cursurilor
16. Managementul si Protectia Informatiei AII Prof.Dr.Ing. Dorin Carstoiu Descrierea cursurilor
17. Prelucrari Complexe de Semnal in Aplicatii
Multimedia
AII Prof.Dr.Ing. Dan Popescu Descrierea cursurilor
18. Service Engineering and Management – in
engleza
Calculatoare + AII Prof.Dr.Ing. Theodor Borangiu Descrierea cursurilor
19. Sisteme Informatice in Medicina AII Prof. Dr. Ing. Radu Dobrescu Descrierea cursurilor
20. Sisteme Informatice Integrate CPRU Prof.Dr.Ing. Simona Caramihai Descrierea cursurilor

Domeniul Inginerie și Management

1. Ingineria si Managementul Sistemelor de Afaceri CPRU Prof. Dr.Ing. Mihai Caramihai Descrierea cursurilor