Masterat 2017

Rezultate finale admitere masterat 2017

Calendar admitere masterat septembrie 2017:

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017:

A 2-a sesiune de admitere la studiile de masterat la Facultatea de Automatica și Calculatoare se desfășoară astfel:

Înscrieri: 4–9 septembrie si 11-14 septembrie, intre orele 9:00 si 15:00, la sediul facultății, clădirea PRECIS, sala PR 106.

Proba scrisă: 15 septembrie 2017, ora 10:00, la sediul facultății.

Și în sesiunea septembrie 2017, admiterea la masterat se va desfășura pe bază de probă scrisă. Organizarea și desfășurarea concursului, incluzând modul de calcul al mediei de admitere, metodologia și tematica probei scrise rămân aceleași ca pentru sesiunea din vară.

Locuri scoase la concurs:

În sesiunea de admitere la masterat septembrie 2017, Facultatea de Automatică și Calculatoare scoate la concurs un număr total de 150 locuri, din care 65 sunt fără taxă.

Observație: în funcție de situația ocupării locurilor la nivelul UPB, numărul locurilor fără taxă va putea fi, eventual, suplimentat, astfel:

 • o posibilă suplimentare în timpul perioadei de înscriere – ce va fi anunțată imediat pe acest site;
 • o posibilă suplimentare după examen – ce va fi folosită pentru a transforma o parte din candidații admiși cu taxă, în ordinea mediilor, în admiși fără taxă.

Ținând cont de aceste aspecte, reamintim și recomandăm candidaților ca în momentul înscrierii să indice, în afară de prima opțiune, și toate opțiunile secundare de care sunt interesați, inclusiv variantele cu taxă.

REZULTATE IULIE 2017:

Instrucțiuni examen

Nu uitați de actul de identitate – necesar pentru legitimare la examenul de admitere !

Alocare studenți în săli:

Admiterea la Masterat 2017

Pentru anul universitar 2017 – 2018, Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează admiterea pentru studii universitare de masterat pentru lista de programe afișată mai jos. Programele de studii sunt aprobate de către Senatul universității și de Ministerul Educației Naționale și sunt acreditate de ARACIS.

Regulamentul general al UPB pentru examenul de admitere la masterat este disponibil aici.

Admiterea are loc în 2 sesiuni: iulie 2017 și septembrie 2017.

 

Modalitatea de înscriere este descrisă AICI.

Important: în fișa de înscriere, fiecare candidat se va înscrie la un singur program de master dar va putea opta suplimentar și pentru oricare alte programe oferite de facultate. Recomandăm fiecărui candidat să își realizeze o ierarhizare atenta a tuturor programelor de master de care este interesat.

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea la admitere are loc în intervalul 03-08 iulie si 10-11 iulie 2017, între orele 9:00 și 15:00 și pe data de 12 iulie 2017 între orele 9:00 și 13:00, în sala PR106, clădirea Centrului de Cercetări PRECIS.

Proba scrisă are loc pe data de 13 iulie 2017 astfel:

 • pentru programele din domeniile Ingineria Sistemelor și Inginerie și Management la ora 10:00
 • pentru programele din domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației la ora 14.

Durata probei este de 2h. Programarea studenților în săli va fi afișată aici, după finalizarea înscrierilor.

Cifra de școlarizare pentru masterat, anul 2017-2018, este:

 • 425 locuri fără taxă
  • 245 de locuri pentru programele de masterat din domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației
  • 180 de locuri pentru programele de masterat din domeniul Ingineria Sistemelor, Inginerie și Management
 • 60 locuri cu taxă
 • 4 locuri pentru români de pretutindeni

Toate aceste locuri sunt scoase la concurs în sesiunea iulie 2017.

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea la admitere are loc în intervalul 28 august -13 septembrie 2017, între orele 9:00 și 15:00 in sala EF008 (Corp EF) iar concursul are loc pe data de 14 septembrie 2017. Detalii suplimentare asupra orei concursului vor fi disponibile aici.

Concursul din sesiunea septembrie 2017 se va organiza pentru locurile neocupate in sesiunea iulie 2017 și pentru o eventuală suplimentare.

 

Organizarea și desfășurarea concursului

Concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Automatică și Calculatoare constă din două probe. Media de admitere se calculează astfel: Medie admitere = (Nota1 + Nota2) / 2. Cele două probe sunt:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licență sau de lungă durată, calculată cu relațiile:

 • pentru absolvenții studiilor universitare de licență:
  • ciclu de licență de 4 ani:

Nota1= (M1+M2+M3+M4+M_EXAMEN DE LICENTA)/5 , sau

 • ciclu de licență de 3 ani:

Nota1 = (M1+M2+M3+M_EXAMEN DE LICENTA)/4;

 • pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată:

Nota1= (M1+M2+M3+M4+M5+ M_ EXAMEN DE DIPLOMA )/6.

Proba 2 – o probă bazată pe examen scris, având drept rezultat Nota 2:

 • Disciplinele de concurs si tematica CTI
 • Disciplinele de concurs si tematica pentru programele organizate de departamentul AII
 • Disciplinele de concurs si tematica pentru programele organizate de departamentul AIS

Condiția de promovare a examenului scris (și totodată de admitere) este ca Nota2 sa fie minim 5,00 (cinci). Candidații care nu îndeplinesc aceasta condiție sunt declarați respinși fără barem.

Admiterea se va face, pe fiecare program de master, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, considerând mai întâi candidații înscriși la acel program, apoi candidații care au optat pentru acel program în fisa de înscriere.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare oferă 24 programe de studii universitare de masterat în domeniile:

 • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei – 12 programe
 • Ingineria Sistemelor – 11 programe
 • Inginerie și Management – 1 program

Toate programele de masterat ale facultății sunt acreditate de către ARACIS.

Lista Programelor de Masterat 2017-2019

 

Calculatoare și Tehnologia Informației

Nr.
crt.
Nume program master Catedra organizatoare,
Responsabil
Tip Informaţii
1. Arhitecturi Avansate de Calculatoare
Arhitecturi Avansate de Calculatoare

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia), Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

2. Administrarea Bazelor de Date
Administrarea Bazelor de Date

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Florin Radulescu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Florin Radulescu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia) , Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

Domeniul fundamental Stiinte Economice, domeniile: Economie, Administrarea Afacerilor, Economie si Afaceri Internationale, Management , Marketing

3. e-Guvernare
e-Guvernare

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Mariana Mocanu

Interdisciplinar / Transdisciplinar Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Mariana Mocanu

Tip: Interdisciplinar / Transdisciplinar

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte

ingineresti ,domeniile:

Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie

electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor

multimedia) , Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

4. Grafica, Multimedia si Realitate Virtuala
Grafica, Multimedia si Realitate Virtuala

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia) , Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

5. Inteligenta Artificiala – in engleza
Inteligenta Artificiala – in engleza

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Adina Florea

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Adina Florea

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata) , Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

6. Ingineria Sistemelor Internet
Ingineria Sistemelor Internet

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Stefan Trausan-Matu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Stefan Trausan-Matu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia)

7. Management in Tehnologia Informatiei
Management in Tehnologia Informatiei

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu

Interdisciplinar / Transdisciplinar Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Florica Moldoveanu

Tip: Interdisciplinar / Transdisciplinar

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti, domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatiei,

Inginerie electrica (specializarea Inginerie electrica si calculatoare), Inginerie electronica si telecomunicatii , Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata), Stiinte ingineresti aplicate (Informatica industriala, Informatica aplicata in inginerie electrica, Matematica si Informatica aplicata in inginerie).

Domeniul fundamental Stiinte exacte, domeniile: Matematica ( specializarea Matematica-Informatica), Informatica ( specializarile Informatica si informatica aplicata).

Domeniul fundamental Stiinte Economice, domeniile: Management ( specializarea Management ), Cibernetica,

statistica si Informatica economica (specalizarea Informatica economica)

8. Securitatea Retelelor Informatice Complexe
Securitatea Retelelor Informatice Complexe

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia)

9. Servicii Software Avansate
Servicii Software Avansate

Calculatoare,

Prof.dr.ing. Florin Pop
Prof.dr.ing. Valentin Cristea

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.dr.ing. Florin Pop
Prof.dr.ing. Valentin Cristea

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia), Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

10. Sisteme de Calcul Paralele si Distribuite – in engleza
Sisteme de Calcul Paralele si Distribuite – in engleza

Calculatoare,

Prof.dr.ing. Florin Pop
Prof.dr.ing. Valentin Cristea

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.dr.ing. Florin Pop
Prof.dr.ing. Valentin Cristea

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte ingineresti , domeniile: Calculatoare si Tehnologia Informatie (specializarile Calculatoare , Tehnologia Informatiei , Ingineria Informatiei), Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria sistemelor (specializarile Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia), Stiinte Ingineresti Aplicate (specializarile Matematica si informatica aplicata in inginerie)

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile : Matematica (specializarea Matematica informatica) , Informatica (specializarile Informatica , informatica aplicata)

11. Sisteme avansate de securitate – in engleza
Sisteme avansate de securitate – in engleza

Calculatoare,

Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nicolae Tapus

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

12. Sisteme de programe financiare – in engleza
Sisteme de programe financiare – in engleza

Calculatoare,

Conf.Dr.Ing. Andrei Olaru

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Catedra organizatoare: Calculatoare

Responsabil: Conf.Dr.Ing. Andrei Olaru

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Grup G de cursuri la alegere Descrierea cursurilor

Toate disciplinele la alegere se pot alege fie dintre cele obligatorii la alte programe de masterat fie dintre cele cuprinse in Grupul G. Precizarile existente in unele planuri de invatamant privind disciplinele dintre care se poate alege devin recomandari.

Ingineria Sistemelor

Nr.
crt.
Nume program master Catedra organizatoare,
Responsabil
Tip Informaţii
13. Control Avansat si Sisteme in Timp Real
Control Avansat si Sisteme in Timp Real

AIS,

Prof.Dr.Ing. Dumitru Popescu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: AIS

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Dumitru Popescu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor ( specializarea Automatica si Informatica Aplicata), Calculatoare si Tehnologia Informatiei , Inginerie Industriala

14. Sisteme Inteligente de Conducere
Sisteme Inteligente de Conducere

AIS,

Prof.Dr.Ing. Nicolae Constantin

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: AIS

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Nicolae Constantin

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor ( specializarea Automatica si Informatica Aplicata), Calculatoare si Tehnologia Informatiei , Inginerie Industriala

15. Sisteme Complexe – în engleză
Sisteme Complexe – în engleză

AIS,

Prof.Dr.Ing. Cristian Oara

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: AIS

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Cristian Oara

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul: Ingineria Sistemelor, Inginerie Electronica si Telecomunicatii, Stiinte Ingineresti Aplicate

Domeniul fundamental Stiinte Exacte, domeniul: Matematica & Informatica, Economie, Biologie

16. Arhitecturi Orientate pe Servicii pentru Intreprinderi
Arhitecturi Orientate pe Servicii pentru Intreprinderi

AII,

Prof.Dr.Ing. Theodor Borangiu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: AII

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Theodor Borangiu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti , domeniile: Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie Electrica, Inginerie Electronica si Telecomunicatii si Inginerie Industriala

17. Automatica si Informatica Industriala
Automatica si Informatica Industriala

AII,

Prof.Dr.Ing. Sergiu Stelian Iliescu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: AII

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Sergiu Stelian Iliescu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti , domeniile: Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie Electrica, Inginerie Electronica si Telecomunicatii si Inginerie Industriala

18. Managementul si Protectia Informatiei
Managementul si Protectia Informatiei

AII,

Prof.Dr.Ing. Dorin Carstoiu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: AII

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Dorin Carstoiu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti , domeniile: Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie Electrica, Inginerie Electronica si Telecomunicatii, Stiinte Ingineresti Aplicate

19. Prelucrari Complexe de Semnal in Aplicatii Multimedia
Prelucrari Complexe de Semnal in Aplicatii Multimedia

AII,

Prof.Dr.Ing. Dan Popescu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: AII

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Dan Popescu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti , domeniile: Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie Electrica, Inginerie Electronica si Telecomunicatii, Stiinte Ingineresti Aplicate, Ingineria Mediului

20. Service Engineering and Management – in engleza
Service Engineering and Management – in engleza

Calculatoare + AII,

Prof.Dr.Ing. Theodor Borangiu

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: Calculatoare + AII

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Theodor Borangiu

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor , Calculatoare si tehnologia informatiei , Inginerie Electrica , Inginerie electronic si telecomunicatii , Inginerie Industriala

21. Sisteme Informatice in Medicina
Sisteme Informatice in Medicina

AII,

Prof.Dr.Ing. Radu Dobrescu

Complementar Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: AII

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Radu Dobrescu

Tip: Complementar

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti

Domeniul fundamental Stiinte Exacte , domeniile :

Matematica, Fizica, ChimieDomeniul fundamental Stiinte ale Naturii , domeniul BiologieDomeniul fundamental MedicinaDomeniul fundamental Stiinte EconomiceDomeniul fundamental Stiinte JuridiceDomeniul fundamental Arhitectura si UrbanismDomeniul fundamental Stiinte Sociale si Politice , domeniul Sociologie

22. Sisteme Informatice Integrate
Sisteme Informatice Integrate

AIS,

Prof.Dr.Ing. Simona Caramihai

Interdisciplinar / Transdisciplinar Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: AIS

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Simona Caramihai

Tip: Interdisciplinar / Transdisciplinar

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniile : Ingineria Sistemelor, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie si Management, Inginerie Industriala

23. Sisteme Cyber-Fizice – în engleză
Sisteme Cyber-Fizice – în engleză

AIS,

Prof.Dr.Ing Ioan Dumitrache

Aprofundare / Cercetare avansata Scurtă descriere Studii necesare

Catedra organizatoare: AIS

Responsabil: Prof.Dr.Ing Ioan Dumitrache

Tip: Aprofundare / Cercetare avansata

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniul : Ingineria Sistemelor , Calculatoare si tehnologia informatiei , Inginerie Electrica , Inginerie electronic si telecomunicatii , Inginerie Industriala

Inginerie și Management

Nr.
crt.
Nume program master Catedra organizatoare,
Responsabil
Tip Informaţii
24. Ingineria si Managementul Sistemelor de Afaceri
Ingineria si Managementul Sistemelor de Afaceri

AIS,

Prof.Dr.Ing. Mihai Caramihai

Interdisciplinar / Transdisciplinar Scurtă descriere Plan învăţământ Cursuri

Studii necesare

Catedra organizatoare: AIS

Responsabil: Prof.Dr.Ing. Mihai Caramihai

Tip: Interdisciplinar / Transdisciplinar

 

Informaţii:

Scurtă descriere,

Plan învăţământ,

Cursuri

 

Pentru a putea urma acest program de masterat, sunt necesare studii de licență într-unul din următoarele domenii:

Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, domeniile : Ingineria Sistemelor, Inginerie si Management

Domeniul fundamental Stiinte Economice, domeniile: Economie, Administrarea Afacerilor, Economie si Afaceri Internationale, Management , Marketing