Acte necesare pentru decont S.T.B.

26.01.2023

Următoare acte sunnt necesare pentru decontul abonamentelor S.T.B.:

  • Cerere 
  • Borderou documente
  • Copie dupa cardul de S.T.B.
  • Chitantele de plata in original (DOAR lunile octombrie 2022 – februarie 2023). 

Formularele pentru decontul S.T.B. se descarca de aici.

Toate actele doveditoare pentru decontul S.T.B. se depun la secretara de an, in perioada 25.01.2023 – 16.02.2023.

Nu se accepta pentru decont decat in momentul in care sunt toate actele cerute.