Actele necesare pentru obtinerea bursei de ajutor social

12.10.2021

ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL

IN SEM.  I –ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

1.DECLARATIE DE VENITURI, FORMULAR TIP

2.ADEVERINTE DIN CARE SA REZULTE VENITURILE LUNARE NETE ALE FIECARUI PARINTE SI EVENTUAL ALE STUDENTULUI  ( daca este angajat) PE ULTIMELE 3 LUNI ( IULIE 2021, AUGUST 2021 SI SEPTEMBRIE  2021) SA NU DEPASEASCA VENITUL MINIM PE ECONOMIE PE MEMBRU DE FAMILIE 1.386 LEI  SAU CUPOANELE DE PENSIE.

3. IN CAZUL IN CARE PARINTII SAU  STUDENTUL NU AU NICI UN VENIT, SE DEPUNE LA SECRETARIAT DECLARATIE, DE LA NOTARIAT, PE PROPRIE RASPUNDERE, CA NU AU NICI UN VENIT SI NU SUNT ANGAJATI (PE LUNILE MAI SUS MENTIONATE) +  ANCHETA SOCIALA( LA FAMILIILE CU 0 VENIT )

  1.      4. Adeverinţă de la circa financiară (ANAF) pentru toti membrii familei

5. PENTRU FRATE/SORA STUDENTI, ADEVARINTA DE LA UNIVERSITATE + DECLARATIE NOTAR CA NU LUCEAZA SAU DACA ESTE ANGAJAT, ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA CU VENITUL LUNAR NET PE LUNILE MAI SUS MENTIONATE.

6.PENTRU FRATE/SORA  LA SCOALA/LICEU/FACULTATE ADEVERINTA DE ELEV/STUDENT.

7.PENTRU FRATE/SORA CARE NU AU VARSTA DE SCOLARIZARE – CERTIFICATUL DE NASTERE IN COPIE

8.COPIE – CERTIFICATELE DE DECES ALE PARINTILOR (DACA ESTE CAZUL)

  1. Hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare
  1. Adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole

11 .ACTE DOVEDITOARE PENTRU STUDENTII  BOLNAVI :

- ADEVERINTA DE LA  CABINETUL MEDICAL AL UPB + Toate actele de mai sus

TOATE ACTE SUNT OBLIGATORII

 ACTELE VOR FI PRIMITE LA SECRETARIAT, in perioada 11 -  22 OCTOMBRIE 2021  IN BAZA UNEI PROGRAMARI PRIN MAIL, LA SECRETARA DE AN ( ADRESELE DE MAIL SUNT DISPONIBILE PE SITE-UL FACULTATII  https//www.acs.pub.ro/contact)