Activitate de voluntariat

06.10.2016

Începând cu anul universitar 2015-2016, studenţii care desfăşoară activităţi de voluntariat în cadrul unei organizaţii (conform Legii nr. 78 din 24 iunie 2014), pot obţine puncte de credit transferabile suplimentare (conform Metodologiei privind obţinerea punctelor credit de studiu transferabile suplimentare (CST) prin activităţi de voluntariat adoptate de către Senatul UPB) care vor fi înscrise în suplimentul la diplomă.

Cei interesaţi trebuie să parcurgă următoarele etape:

  1. Să fie deja înscrişi cu contract de voluntariat sau să se înscrie ca voluntari în cadrul unei organizaţii gazdă (LSAC, EESTEC, AAC etc.). Ȋn ultimul caz, să ceară organizaţiei gazdă încheierea unui Contract de voluntariat (cu Fişa voluntarului şi Fişa de protecţie a voluntarului incluse) pentru minimum 56 de ore/an universitar, în 3 exemplare (un exemplar va fi inclus în dosarul ce va rămâne la Facultate);
  2. Să completeze o cerere pentru înscrierea activităţii de voluntariat în contractul de studii, avizată obligatoriu de către organizaţia gazdă. Conform Metodologiei, această activitate va fi considerată disciplină liber aleasă pentru semestrul al II-lea al anului universitar, finalizată cu calificativ Admis/Respins şi maximum 3 puncte de credit transferabile suplimentare;
  3. Să depună cererea şi un exemplar al contractului de voluntariat la secretariatul Facultăţii (sala ED 103-105, tel. 021 402 94 66, d-na Raluca Văscuţă) până pe data de 14 octombrie 2016 (hotărârea Consiliului Facultăţii). Dacă la momentul depunerii cererii contractul de voluntariat nu este încă semnat, el poate fi adus ulterior, cu condiţia să nu se depăşească primele două saptămâni ale anului universitar;
  4. Decizia referitoare la cererile depuse va fi luată de către Biroul Executiv al Facultăţii;
  5. La sfârşitul semestrului al II-lea al anului universitar, studentul voluntar trebuie să solicite organizaţiei gazdă Certificatul de voluntariat şi Raportul de activitate pe care le va depune la secretariatul Facultăţii (data limită va fi anunţată). Pot fi depuse şi alte documente doveditoare relevante (diplome, recomandări de la persoane cu care a lucrat etc.);
  6. Biroul Executiv al Facultăţii va analiza activitatea de voluntariat realizată de către student şi va decide asupra acordării calificativului şi numărului de puncte de credit transferabile suplimentare.

 

 

Pentru a depune la timp cererea, se recomandă studenţilor care nu au încă un contract de voluntariat semnat să parcurgă această listă orientativă de activităţi.