Alegeri reprezentanți studenți în Senatul Universității și Consiliile Facultăților

28.02.2020

Alegeri reprezentanți studenți în Senatul Universității și Consiliile Facultăților

3 martie 2020

Rezultatele finale în urma contestațiilor:

REZULTATELE FINALE ALE ALEGERILOR STUDENȚEȘTI 2020 

—————————————————————————————————————

28 februarie 2020

Rezultatele în urma alegerilor din data de 27 februarie sunt următoarele:

REZULTATELE ALEGERILOR STUDENȚEȘTI 2020

În urma alegerilor, au fost desemnați studenți reprezentanți în Senatul Universității, din partea Facultății de Automatică și Calculatoare:

  1. Ancuță Andrei-Ștefan

  2. Burtea Cătălin

  3. Fiodor Maria

  4. Toșu Andrei-Nicolae

Din Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare, vor face parte următorii studenți:

  1. Apostol Vasile-Alexandru

  2. Celeapcă Tiberiu

  3. Dima Cosmin-Valentin

  4. Drumeși Ion-Răzvan

  5. Duțulescu Andreea-Nicoleta

  6. Iuga Bogdan-Andrei

  7. Luca Andrei

  8. Mircia Gabriela-Camelia

  9. Neculai Mirela

  10. Roșu Cosin-Bogdan

  11. Surdoiu Elena-Cezara

—————————————————————————————————————

24 februarie 2020

Având în vedere calendarul alegerilor pentru reprezentanții studenților din senat și consiliile facultăților, prezentăm procesul verbal încheiat în urma întâlnirii comisiei de validare a candidaturilor din data de 23 februarie 2020.

PROCES VERBAL DE VALIDARE A CANDIDATURILOR

Candidații care au fost declarați invalizi nu au avut dosarele de candidatură complete, sunt angajați ai Universității POLITEHNICA din București sau nu au întrunit numărul maxim de ani pentru funcția de reprezentant al studenților în consiliile facultăților sau în senatul universitar.

—————————————————————————————————————

15 februarie 2020

Alegeri pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților – depunerea candidaturilor până pe 21 februarie

Reprezentativitatea studenților în învățământul universitar este o componentă esențială în structurile de conducere. Studenții sunt parteneri decizionali, astfel alegerea unor reprezentanți și implicarea activă a lor în viața universității și facultății constituie un drept fundamental al acestora.

În data de 27 februarie 2020, se organizează alegeri pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților, în incinta holului AN din clădirea Rectoratului, în intervalul 09:00-21:00.

Pentru funcţiile Student reprezentant în Consiliul Facultății și Student reprezentant în Senatul Universității îşi poate depune candidatura orice student, care conform legii în vigoare și Cartei Universității Politehnica din București, este înmatriculat la una dintre cele 3 forme de învățământ: licență, masterat sau doctorat.

Un student poate candida doar la una din funcţiile de reprezentant în Consiliul Facultății sau reprezentant în Senatul Universității. Durata mandatului este de 2 ani, un student având posibilitatea ocupării a maxim două mandate cumulate, indiferent de poziție.

Nu au dreptul de a candida studenţii care:

a) au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică;

b) au fost exmatriculaţi şi nu au fost reînmatriculaţi în momentul depunerii candidaturilor;

c) au statutul de angajaţi ai universităţii.

Calendarul alegerilor:

  • 17.02 – 21.02.2020: depunerea candidaturilor

  • 22.02 – 23.02.2020: validarea candidaturilor

  • 24.02.2020: afișarea pe site-ul UPB a candidaților declarați valizi pentru ocuparea funcției de student reprezentant:

  • 24.02 – 26.02.2020: campanie electorală

  • 27.02.2020 09:00-21:00: desfășurarea alegerilor

  • 28.02.2020: anunțarea  rezultatelor pe site-ul UPB

  • 28.02 – 29.02.2020: depunerea contestațiilor

  • 28.02 – 01.03.2020: rezolvarea contestațiilor

  • 02.03.2020: afișarea rezultatelor finale pe site-ul UPB

Dosarul de candidatură va conţine un formular de înscriere și un CV.

Candidaturile (CV-ul) se trimit online la adresa alegeristudenti@upb.ro, cu adresa consiliu-studenti@lsacbucuresti.ro pusă în Bcc (opțional). Subiectul mail-ului trebuie să respecte structura „[Alegeri Senat/Consiliu] Facultatea ____________”.

Facultatea de Automatică și Calculatoare are în componența Consiliului Facultății 11 studenți reprezentanți și în Senatul Universității 4 studenți.

Formular de înscriere: aici.

Regulamentul de desfăşurare a alegerilor pentru reprezentanții studenților din Senat și Consiliile Facultăților: descarcă.