Anunt privind cazarile pe timpul vacantei de vara -update 09.06.2023

09.06.2023

Actualizare 09.06.2023

Formularul pentru cazarea pe perioada verii se gaseste aici.Vă rugăm să citiți atenți și să completați în consecință.

Vă rugăm să citiți cu mare atenție înainte de a face plata!!

Formularul se poate completa până cel târziu pe data de 14 iunie, ora 23:59.

Necompletarea formularului până la această dată, atrage după sine imposibilitatea cazării în cămin pe perioada verii.

Pentru cazarea pe vară este necesară și completarea unui cereri pe care o găsiți aici.

Cererea completată împreună cu dovada de plată sau scutirea de plată după caz, se depun fizic la administrația căminului unde locuiesc, la paza căminului sau la președintele respectivului cămin.

Pentru studenții care nu au stat în cămin în timpul anului, cererea împreună cu dovada de plată/scutirea de plată după caz, se vor depune la administrația căminului P5 sau la paza căminului P5. 

Pentru a fi cazat este obligatorie atât completarea formularului cât și depunerea cererii fizice.

Detalii despre tariful de cazare, dar și conturile în care trebuie să fie achitată regia de cămin găsiți aici.

În cazul în care aveți întrebări, detaliile de contact ale președinților de cămin le puteți găsi la următorul link: https://lsacbucuresti.ro/despre-facultate/.


Conducerea Universității Politehnica din București împreună cu reprezentanții studenților senatori au stabilit următoarele:

 I. Cazarea pe timpul vacanței de vară va fi asigurată studenților aflați la practică, studenților străini și studenților care doresc să locuiască în cămine după finalizarea anului universitar.

Universitatea va pune la dispoziția studenților interesați un număr de locuri suficiente, în funcție de solicitările primite până la data de 15 iunie 2023.

Studenții interesați vor depune cereri de cazare însoțite de dovada plății regiei de cămin pentru luna/lunile de vară, în funcție de opțiunea pe care o vor face cu privire la achitarea regiei de cămin.

Studenții care nu vor achita regia de cămin până la data de 15 iunie nu vor mai beneficia de cazare pe timpul verii.

In funcție de numărul de studenți care vor achita regia de cămin, se va lua decizia câte și care cămine vor rămîne deschise pe timpul verii.  

Plata nu se face pe un anume loc de cazare sau cămin. 

Se pot caza pe perioada verii doar studenții cu regia de cămin achitată la zi pentru anul universitar 2022-2023.

II. Tarifele stabilite pentru regia de cămin pentru perioada iulie-septembrie sunt următoarele:

a)    Pentru studenții în practică anul 3 și anul 2 (FIIR si FILS):

  1. 290 lei pe lună;
  2. 825 lei pentru plata în avans pentru 3 luni (iulie, august, septembrie);

     Studenții în practică care în timpul anului universitar au fost incluși în categorii scutite de taxă vor fi scutiți de regia de cămin. 

 b)   Pentru celelalte categorii de studenți (licență anul 1, 2, 4, master 1 și master 2):

  1. 500lei pe lună;
  2. 1350lei pentru plata în avans pentru 3 luni (iulie, august, septembrie).

III. Sumele achitate pentru regia de camin pentru luna iulie nu se vor restitui.