Anunț privind vizarea carnetelor de student si legitimațiilor de transport si semnare a contractelor de studiu

16.10.2020
Procedura si calendarul privind vizarea carnetelor de student si legitimațiilor de transport si semnare a contractelor de studiu este disponibila pe platforma acs.curs.pub.ro la sectiunea Administrativ.