Burse de ajutor social sem.2 anul universitar 2022-2023

28.02.2023

Actele necesare pentru obtinerea BURSEI DE AJUTOR SOCIAL, IN SEM. II –anul universitar 2022-2023 :

 1. Declaratie de venituri, formular tip
 2. Adeverinte din care sa rezulte veniturile lunare nete ale fiecarui parinte si eventual ale studentului ( daca este angajat) pe ultimele 3 luni ( noiembrie 2022, decembrie 2022 si ianuarie 2023) sa nu depaseasca venitul minim pe economie pe membru de familie 1.898 lei sau cupoanele de pensie.
 3. În cazul in care parintii sau studentul nu au nici un venit, se depune la secretariat declaratie, de la notariat, pe proprie raspundere, ca nu au nici un venit si nu sunt angajati (pe lunile mai sus mentionate) + ancheta sociala( la familiile cu 0 venit )
 4. Adeverință de la circa financiară (ANAF) pentru toți membrii familiei care au vârsta peste 18 ani.
 5. Pentru frate/sora studenti, adeverinta de la universitate + declaratie notar ca nu luceaza sau daca este angajat, adeverinta de la locul de munca cu venitul lunar net pe lunile mai sus mentionate.
 6. Pentru frate/sora la scoala/liceu/facultate adeverinta de elev/student.
 7. Pentru frate/sora care nu au varsta de scolarizare – certificatul de nastere in copie
 8. Copie – certificatele de deces ale parintilor (daca este cazul)
 9. Hotărâre judecătorească de divorț în cazul veniturilor din pensii alimentare
 10. Adeverință de la primărie, în cazul veniturilor agricole
 11. Acte doveditoare pentru studentii bolnavi :   - adeverinta de la cabinetul medical al UPB + toate actele de mai sus

Toate acte sunt obligatorii

Actele vor fi primite la secretariat, in perioada 28 februarie – 13 martie 2023 in baza unei programari prin mail, la secretara de an ( adresele de mail sunt disponibile pe Site-ul facultatii https//www.acs.pub.ro/contact)

In conformitate cu “Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții de la Universitatea POLITEHNICA din București” art 30.:

a) Bursa socială se poate acorda studenților din anul I -IV ai ciclului de licență și pentru studenții din anul I și II ai ciclului de masterat, studenți care la sfârșitul anului universitar după sesiunea din iarnă sau la admitere au media mai mare sau egala cu 5,00. Aceasta bursă se acordă în ordinea crescătoare a venitului net pe membru de familie .

b) Comisia de burse a facultății poate regla ponderea burselor sociale în corelare cu bursele de la masterat.

c) Studenții care depun cerere pentru acest tip de bursă trebuie să îndeplinească suplimentar una din cerințele de mai jos:

 •  nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, calculat pe ultimele trei luni mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;
 • sunt orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul;
 • au fost bolnavi de TBC și se află în evidenta dispensarelor medicale, suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronhic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă
 • sau reumatism articular acut, cei care se încadrează în prevederile articolului 6.2.b;