Cazari Septembrie 2018

14.09.2018

Cazarea studenţilor care au fost repartizaţi în căminele Facultăţii de Automatică şi Calculatoare se face după următorul program:

  • Vineri 21.09.2018 între orele 9.00-15.00, anii 2 şi 3 licenţă.
  • Sambătă 22.09.2018 între orele 9.00-15.00 anul 1 licenţă.
  • Duminică 23.09.2018 între orele 9.00-15.00 – master 1, 2 şi anul 4 licenţă.

 

Formalităţile de cazare se vor efectua în localul facultăţii – HOL EC – şi nu la cămin!

IMPORTANT:  CAZAREA SE FACE DOAR PERSONAL!

Fiecare solicitant va avea asupra sa următoarele :

– cartea de identitate (original + copie xerox) ;

– suma reprezentând regia de cămin pe luna octombrie şi fondul de reparaţii. Tarifele vor fi comunicate în timp util pe acs.pub.ro.

Următoarele categorii de studenţi beneficiază de gratuitate la regia de cămin pe baza actelor doveditoare care vor fi aduse în ziua în care se cazează (vineri, sâmbătă sau duminică):

  • Studenţii bugetaţi, copii ai personalului didactic, (pe baza unei adeverinţe emisă sau vizată de Inspectoratul Şcolar);
  • Studenţii orfani de ambii părinţi;
  • Studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament;
  • Studenţii străini bursieri ai statului roman, pe baza documentelor care să dovedească faptul că au acest statut;
  • Studenţii copii ai eroilor-martiri ai Revoluţiei Române din decembrie 1989.

Repartizarea pe camere se afişează pe situl http://studenti.pub.ro începând cu Miercuri 19.09.2018.

Notă: Studenţii care nu au fost repartizaţi în această primă etapă vor depune cereri la decanat în zilele de cazare, urmând să fie cu siguranță repartizați începând cu 24.09.2018.

 

Total de plata pentru luna  OCTOMBRIE 2018 – 250 RON pentru studentii U.P.B.

Din care:

-        100 RON fond de reparatii pentru camine

-        150 RON regie camin                                       

Total de plata pentru luna  OCTOMBRIE 2018 –1000 RON pentru studentii altor Universitati (regia de camin pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie).