Cazări septembrie 2019

16.09.2019

Cazarea studenţilor care au fost repartizaţi în căminele Facultăţii de Automatică şi Calculatoare se face după următorul program:

 • Joi 19.09.2019 între orele 9.00-15.00, anul 1 licenţă.
 • Vineri 20.09.2019 între orele 9.00-15.00 anul 2 si 3 licenţă.
 • Sâmbătă 21.09.2019 între orele 9.00-15.00 – master 1, 2 şi anul 4 licenţă.

Studentii care nu se cazeaza in intervalul mentionat mai sus isi pierd repartitia in camin.

 

Formalităţile de cazare se vor efectua în localul facultăţii – HOL EC – şi nu la cămin! Fiecare solicitant va avea asupra sa următoarele :

– Cartea de identitate (original + copie xerox) ;

– Suma reprezentând regia de cămin pe luna octombrie (200 lei) sau actele doveditoare pentru scutire/reducere regie de camin,

 

Studenții repartizati in caminele universitatii se vor prezenta la administratia caminului pentru cazare cu urmatoarele documente primite de la comisia de cazare:

 • cererea de cazare aprobată de președintele comisiei de cazare (in original);
 • contractul generat de baza de date (2 exemplare originale);
 • dovada achitării contravalorii cazării pentru luna octombrie (chitanta in original), in suma de 200lei, care se va achita la primirea repartitiei.

 

Următoarele categorii de studenţi beneficiază de gratuitate la regia de cămin pe baza actelor doveditoare care vor fi aduse în ziua în care se cazează (vineri, sâmbătă sau duminică):

 • Studenţii bugetaţi, copii ai personalului didactic (inclusiv pensionati),  - pe baza unei adeverinţe emisă sau vizată de Inspectoratul Şcolar sau Universitate;
 • Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi – pe baza copiei certificatului de deces;
 • Studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament – pe baza unei adeverinte doveditoare;
 • Studentii care se incadreaza in prevederile Legii 448/2006, art.16 alin.(8)pe baza unei  adeverinţe de handicap;
 • Studenţii străini bursieri ai statului roman, pe baza documentelor care să dovedească faptul că au acest statut;
 • Copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei Române din decembrie 1989, pe baza actelor doveditoare.

Repartizarea pe camere se afişează pe situl http://studenti.pub.ro începând cu Miercuri 18.09.2019.

Notă: Studenţii care nu au fost repartizaţi în această primă etapă vor depune cereri la decanat în zilele de cazare, urmând să fie cu siguranță repartizați duminică cu 22.09.2019.