Examene de finalizare studii sesiunea iulie 2023 – licență si master

29.05.2023

Obs:      Înscrierea pentru studenții care vor susține examenul de finalizare (diplomă sau disertație) în sesiunea septembrie se va face la începutul lunii septembrie (se va comunica ulterior un calendar).

EXAMEN DE DIPLOMĂ – SESIUNEA IULIE 2023

La examen pot participa absolvenții ciclului de licență din promoția curentă sau promoțiile anterioare.

Examenul de diplomă se va desfășura cu prezența fizică.

Calendarul si modalitatea de înscriere pentru examenul de diploma din sesiunea iulie 2023 se regăsesc in documentul disponibil aici.

Regulamentul de finalizare de studii este disponibil pe site-ul www.upb.ro. Un extras din regulament este disponibil aici.

Conform regulamentului de taxe al UPB, studenții care studiază cu taxă vor trebui să achite o taxă de susținere a examenului de diplomă conform anunțului disponibil aici.

EXAMEN DE DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE 2023 

Examenele de disertație se vor desfășura cu prezență fizică.

La examen pot participa absolvenții ciclului de master din promoția curentă sau promoțiile anterioare.

Calendarul si modalitatea de înscriere pentru examenul de disertație din sesiunea iulie 2023 se regăsesc in documentul disponibil aici.

Regulamentul de finalizare de studii este disponibil pe site-ul www.upb.ro. Un extras din regulament este disponibil aici .

Înscrierea pentru studenții care vor susține în sesiunea septembrie se va face la începutul lunii septembrie (se va comunica ulterior un calendar).