Selectarea disciplinelor opționale si facultative

07.10.2020

Conform planului de învățământ in fiecare an de studiu pot exista discipline opționale si discipline facultative.

Disciplinele opționale se prezintă sub formă de pachete de discipline din aceeași categorie formativă. Disciplinele opționale fac parte din categoria disciplinelor obligatorii în sensul că disciplinele alese de un student, prin includerea lor în contractul său de studii, devin obligatorii. In acest sens, se poate alege o disciplina dintre disciplinele disponibile in pachetul de discipline opționale aceasta devenind obligatorie.

Disciplinele facultative au rolul de a întregi formarea studenților atât în alte domenii fundamentale ale cunoașterii, cât și în domenii de specialitate conexe. Volumul de ore, precum și numărul de credite corespunzătoare sunt în afara (suplimentare) celor de la disciplinele obligatorii (impuse și opționale). Fiecare student poate alege discipline facultative dintre cele incluse in planul de învățământ. Disciplinele facultative se organizează în regim „cu taxă”, lacererea studenților.

Va rugam ca pana vineri 09.10.2020 ora 16.00 sa selecți disciplinele opționale (obligatoriu) si facultative (daca considerați necesar) prin completarea formularului disponibil pe platforma https://curs.upb.ro/ – curs: 03-ACS: Administrativ (2020)