Sesiune pentru susținerea examenului de diploma / disertație 26.02-01.03.2024

12.01.2024

In conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2021 – 2022, examenele de finalizare a studiilor se pot desfășura și în sesiunea din perioada februarie – martie 2024.
Astfel, în perioada 26 februarie – 01 martie 2024 se susține examenul de diploma/absolvire, respectiv, disertație pentru absolvenții promoției 2023 (promovarea tuturor activităților obligatorii – 240 puncte credit la finalul anului univ. 2022-2023). Absolvenții promoțiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în aceasta sesiune.
Înscrierile candidaților pentru acest examen se înregistrează conform instructiunilor de mai jos în perioada 12 – 16 februarie 2024.

Înregistrarea înscrierilor pentru examenele de diplomă/absolvire și, respectiv, disertație se va realiza după:

  • Verificarea promovării tuturor activităților obligatorii cuprinse în planurile de învățământ și a înregistrării notelor și calificativelor în baza de date a facultăților (cataloage, registre matricole);
  • Achitarea eventualelor datorii financiare sau materiale față de universitate;
  • Verificarea documentelor oficiale în baza cărora se eliberează diploma (certificat de naștere, diploma de bacalaureat, etc.);
  • Pentru studenții străini, pe lângă actele de studii în original, traducerea legalizată și achitarea taxelor de studii, li se verifică și datele personale;

Examenele de diplomă/absolvire, respectiv disertație, se susțin în fața unor comisii organizate pe programe de studii/specializări

Informații despre înscriere și desfășurarea examenului sunt disponibile mai jos.

Comisiile de examen vor fi disponibile în curând