Sesiune pentru susținerea examenului de diploma / disertație 28.02-04.03.2022

17.01.2023

Actualizare:
Examen de diploma si disertație – Calculatoare si Tehnologia Informației
Luni 27 februarie in intervalul 9-11AM – sala PR705

Absolvenții, atât cei ai programelor licență cat si cei ai programelor de master sunt rugați sa se prezinte in sala PR705 începând cu ora 8.30. Susținerea proiectului de diploma si a lucrării de disertație va începe la ora 9.00. Ordinea de susținere va fi comunicata de secretarii de comisie.

Examen de diploma si disertație – Ingineria Sistemelor
Joi 02.03.2023 in intervalul 9-11 – sala ED112.

Absolvenții, atât cei ai programelor licență cat si cei ai programelor de master sunt rugați sa se prezinte in sala ED112 începând cu ora 8.30. Susținerea proiectului de diploma si a lucrării de disertație va începe la ora 9.00. Ordinea de susținere va fi comunicata de secretarii de comisie.

In conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2021 – 2022, examenele de finalizare a studiilor se pot desfășura și în sesiunea din perioada februarie – martie 2023.
Astfel, în perioada 27 februarie – 03 martie 2023 se susține examenul de diploma/absolvire, respectiv, disertație pentru absolvenții promoției 2022 (promovarea tuturor activităților obligatorii – 240 puncte credit la finalul anului univ. 2021-2022). Absolvenții promoțiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în aceasta sesiune.
Înscrierile candidaților pentru acest examen se înregistrează la secretariatele facultăților în perioada 13 – 17 februarie 2023.

Înregistrarea înscrierilor pentru examenele de diplomă/absolvire și, respectiv, disertație se va realiza după:

  • Verificarea promovării tuturor activităților obligatorii cuprinse în planurile de învățământ și a înregistrării notelor și calificativelor în baza de date a facultăților (cataloage, registre matricole);
  • Achitarea eventualelor datorii financiare sau materiale față de universitate;
  • Verificarea documentelor oficiale în baza cărora se eliberează diploma (certificat de naștere, diploma de bacalaureat, etc.);
  • Pentru studenții străini, pe lângă actele de studii în original, traducerea legalizată și achitarea taxelor de studii, li se verifică și datele personale;

Examenele de diplomă/absolvire, respectiv disertație, se susțin în fața unor comisii organizate pe programe de studii/specializări

Informații despre înscriere și desfășurarea examenului sunt disponibile mai jos.

Comisiile de examen vor fi disponibile în curând