Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti a facultăţii de Automatică şi Calculatoare 14-16 mai 2015

Data: 11.05.2015

14.05.2015

SISTEME DISTRIBUITE ŞI APLICAŢII PE SCARA LARGA
14.05.2015, ORA 09.00, EG403
 
SISTEME DISTRIBUITE
14.05.2015, ORA 13.00,  EG403
 

15.05.2015

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL
15.05.2015, Ora 8:30, EF001
 
INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ
15.05.2015, ORA 10.00, ED109
 
SISTEME ÎNCORPORATE ȘI APLICAȚII PENTRU DISPOZITIVE MOBILE
15.05.2015, ORA 9.00, ED314
 
BAZE DE DATE ŞI APLICAŢII (1)
15.05.2015, ORA 8.00, EG 301
 
BAZE DE DATE ŞI APLICAŢII (2)
15.05.2015, ORA 8.00, EG 305
 
ARHITECTURI AVANSATE DE CALCULATOARE
15.05.2015, ORA 14:00 , ED010
 
SISTEME SOFTWARE ȘI SERVICII DE REȚEA
15.05.2015, ORA 9:00, ED314
APLICAȚII INFORMATICE
15.05.2015, ORA 9.00, ED310
 
ARHITECTURI HARD ȘI SOFT
15.05.2015, ORA 9:00 , ED321
 
PRELUCRAREA DATELOR PENTRU MONITORIZARE, DIAGNOZĂ ȘI CONTROL
15.05.2015, ORA 9:30, ED302
 

16.05.2015

GRAFICĂ ȘI REALITATE VIRTUALĂ
16.05.2015, ORA 10.00, ED010
 
ROBOTICĂ ȘI ELECTRONICĂ APLICATĂ
16.05.2015, ORA 8.30, ED314
 
DEPOZITE DE DATE ŞI DATA MINING
16.05.2015, ORA 8.00, EG 301
 
BAZE DE DATE – TEHNOLOGII
16.05.2015, ORA 8.00, EG 305
 
REȚELE ȘI SERVICII DE REȚEA
16.05.2015, ORA 14:00, ED314
 
AUTOMATICĂ ȘI INGINERIA SISTEMELOR
16.05.2015, ORA 9:30, ED118