Teza ARIA 2015

11.05.2015
aria-logo
Premiul “Teza ARIA 2015
pentru
cea mai bună teză de doctorat
în Inteligenţă Artificială

Descriere

Premiul “Teza ARIA” în Inteligenţă Artificială este un eveniment naţional anual de decernare a distincţiei pentru cea mai bună teză de doctorat elaborată în domeniul inteligenţei artificiale (IA) de către studenţi doctoranzi din România.
Evenimentul este organizat de Asociaţia Română pentru Inteligenţă Artificială şi a apărut din dorinţa de a susţine tinerii cercetători din domeniul IA, de a stimula şi încuraja dezvoltarea activităţii de cercetare în inteligenţă artificială în ţara noastră.
Premiul de anul acesta se adresează tuturor tinerilor cercetători în IA ce au absolvit studiile doctorale în ultimii doi ani (2013, 2014) într-o Şcoală Doctorală din România. Decernarea premiului va avea avea loc în perioada 5-8 Septembrie 2015 în cadrul evenimentului TiCIA (Tineri Cercetători în Inteligenţă Artificială), organizat de Asociaţia Română pentru Inteligenţă Artificială şi găzduit de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (detalii pe site-ul http://ticia2015.utcluj.ro/).
Distincţia va fi însoţită de acordarea unui premiu în valoare de 1000 euro.
Candidaţii trebuie să întocmească un dosar de concurs conform calendarului şi metodologiei prezentate în cele ce urmează.

Criterii de eligibilitate

Se pot înscrie în concurs persoanele care şi-au susţinut public teza de doctorat în anii 2013 sau 2014, într-o Şcoală Doctorală din România şi al caror subiect de teză este legat de unul dindomeniile de cercetare în IA.

Calendarul concursului

1.    Etapa de primire candidaturi (10 Mai 2015 – 1 Iulie 2015)

○     candidaţii depun dosarele întocmite conform cerinţelor prezentate în secţiunea “Întocmirea dosarului de Candidatură”

2.    Etapa de evaluare (1 Iulie 2015 – 27 August)

○     Recenzie dosare (1 Iulie – 21 August)
■     Comisia de evaluare, compusă din 7 profesori universitari activi în domeniul de cercetare în IA din România, evaluează dosarele primite. Se asigură faptul că fiecare dosar primeşte un număr de 3 recenzii.
○     Şedinţă de evaluare (27 August 2015)
■     Membrii comisiei de evaluare se întâlnesc în şedinţă pentru a delibera pe baza recenziilor existente pentru fiecare dosar trimis şi pentru a stabili câştigătorul.

3.    Anunţare câştigător (28 August 2015)

○     Candidatul câştigător este notificat pe data de 28 August şi va primi premiul în cadrul evenimentului TiCIA (http://ticia2015.utcn.ro/) desfăşurat în perioada 5 – 8 septembrie la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Criterii de Evaluare

Dosarul de candidatură va fi evaluat de către comisie conform următoarelor criterii:
●     Poziţionarea Subiectului Tezei
 • relevanţa în domeniul IA
 • aspecte multi-disciplinare
●     Originalitate
 • originalitatea conceptelor abordate (a problemei)
 • originalitatea contribuţiilor si a soluţiilor propuse
●     Calitatea contribuţiei
 • calitatea rezultatelor obţinute
 • calitatea publicaţiilor
●     Implementari
 • framework sau software existent, accesibilitate open-source
 • existenţa aplicaţiilor practice unde a fost folosită contribuţia candidatului

Întocmirea Dosarului de Candidatură

1.    Conţinutul Dosarului

○     Candidaţii trebuie să pregătească un dosar conţinând urmatoarele fişiere în format PDF:
 • Copie scanată după diploma de doctor (sau după pv al susţinerii)
 • CV-ul candidatului
 • Manuscrisul tezei
 • Rezumatul tezei
 • O recomandare a conducătorului de doctorat sau a unui alt profesor cu care a colaborat candidatul
 • Un fişier cuprinzând urmatoarele date:
  • Data şi locul susţinerii tezei
  • Componenţa comisiei de doctorat
  • Lista completă de publicaţii

2.    Trimiterea Dosarului

 • Candidatul va crea o arhivă zip conţinând fişierele menţionate mai înainte.
 • Arhiva va fi trimisă prin sistemul de gestiune a conferinţelor EasyChair, la adresa http://easychair.org/conferences/?conf=aria-best-thesis-2015. Crearea unui cont EasyChair va fi necesară, dacă acesta nu există deja, iar restul indicaţiilor de depunere sunt disponibile pe site.

Organizatori

Asociaţia Română pentru Inteligenţă Artificială (ARIA)
Asociaţia Română pentru Inteligenţă Artificială (ARIA) este o organizaţie non-profit, înfiinţată în 2011, cu misiunea de a susţine cercetarea și educaţia românească în acest domeniu. ARIA are o puternică reprezentare naţională, reunind academicieniprofesori universitari și cercetători de renume din România, doctoranzi, masteranzi și studenţi. ARIA este membru al Comitetului European de Coordonare pentru Inteligenţă Artificială ECCAI (European Coordinating Committee for Artificial Intelligence).
Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul asociaţiei: http://www.aria-romania.org