BiRME – Biroul de Relaţii cu Mediul Economic şi proiecte

BiRME-Logo

Biroul de relații cu mediul economic și proiecte este organizat în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității POLITEHNICA din București pentru a sprijini inițiativele de colaborare între Facultate și companiile din industria IT&C precum și elaborarea și punerea în practică a altor proiecte.

Obiective

 • Facilitarea colaborărilor Facultate-industrie și a elaborării și implementării proiectelor
 • Asigurarea transparenței privind parteneriatele și proiectele în care este implicată Facultatea
 • Sporirea rezultatelor și a impactului parteneriatelor / proiectelor, pentru principalii beneficiari: Facultatea, cadrele didactice și studenții implicați, companiile partenere;
 • Creșterea sustenabilității rezultatelor prin:
  • Dezvoltarea unor relații stabile cu partenerii din industrie
  • Dezvoltarea unor tradiții prin evenimente cu ediții anuale / semestriale repetate
  • Utilizarea largă a resurselor cu acces public dezvoltate în proiecte

Metode

 • Facilitarea administrării parteneriatelor prin:
  • Elaborarea unor acorduri standardizate de parteneriat
  • Elaborarea unor proceduri de evaluare internă a parteneriatelor / proiectelor,
  • Documentarea proiectelor trecute și curente de colaborare
 • Informare în cadrul Facultății privind:
  • Oportunități de colaborare cu industria / elaborare de proiecte
  • Proiecte în desfășurare (în Facultate, UPB, alte organizații relevante)
  • Inițiativele de parteneriat / proiectele trecute în care a fost implicată Facultatea
 • Familiarizarea potențialilor parteneri din industrie cu Facultatea
  • Invitații pentru experții din industrie la evenimentele din facultate
  • Organizarea unor evenimente dedicate comunicării cu industria
  • Elaborarea unor materiale informative destinate partenerilor din industrie
 • Dezbateri în cadrul Facultății

Evenimente

 • Masa rotundă organizată cu reprezentanții companiilor IT&C de prestigiu cu ocazia A&C Brokerage Event, 19.10.2012
 • Masa rotundă organizată cu reprezentanții companiilor IT&C de prestigiu, 14.03.2013