Parteneriatul cu industria

Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității POLITEHNICA din București are o tradiție de colaborare cu companiile din industria IT&C, din țară și străinătate, în domenii precum:

Making agreement

 • colaborarea pentru practica studențeasca
 • antreprenoriatul studențesc
 • implicarea companiilor în activități didactice
 • dezvoltarea de laboratoare comune
 • evoluția programei universitare în scopul sprijinirii angajării facile a studenților la absolvire
 • activități comune de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (CDI)
 • transferul tehnologic al rezultatelor de CDI înspre industrie
 • antreprenoriatul în exploatarea rezultatelor CDI
 • dezvoltarea de stagii comune de doctorat
 • formare profesionala continuă pentru și împreună cu industria
 • evenimente de promovare a domeniului IT&C
Absolvenții facultății noastre sunt astăzi deosebit de apreciați în companiile IT&C. Spre exemplu, se spune că româna este a doua cea mai vorbită limbă in multe companii multinaționale. Mulți dintre angajații acestor companii sunt absolvenți ai facultății noastre. Și sunt și dintre cei mai apreciați, pentru  că un inginer nu este un simplu programator, acesta este capabil să duca la bun sfârșit cu orice proiect de dezvoltare – inovare si este capabil să se adapteze la orice schimbare tehnologică de-a lungul carierei.
Companiile sunt încurajate să devină parteneri oficiali ai Facultății de Automatică și Calculatoare, pentru a putea pregăti împreună absolvenți de mare valoare, conform cu necesitățile industriei și, în plus, pentru a beneficia de o serie de facilități importante:
 • promovarea ofertei de stagii în rândul studenților facultății
 • posibilitatea de organizare de workshop-uri și sesiuni de prezentare a companiilor în facultate
 • dezvoltarea de parteneriate CDI cu laboratoarele și alături de cercetătorii de renume internațional atrași de facultate constant în rândul corpului profesoral
 • laboratoare și cursuri dezvoltate în comun etc.
Colaborarea in domeniul activităților didactice

6fNl6A5dXRD0hs_OewascEbtYG8SDhtzWO8lPSs6MSgFacultatea de Automatică și Calculatoare promovează actualizarea permanentă a cursurilor, laboratoarelor și proiectelor, în acord cu noile tehnologii și necesitățile reale pe piața muncii. Ne bucurăm să oferim o pregătire universitară în laboratoare echipate cu și folosind tehnologii de ultimă generație – unele din acestea din portofoliul esențial al companiilor cu care colaborăm.

Oportunitățile de colaborare în acest sens includ:

 • Workshop-uri pentru a prezenta studenților tehnologii de ultimă generație
 • Dezvoltarea infrastructurii didactice in colaborare cu companiile (laboratoare didactice și de cercetare) – atât din perspectiva colaborării pentru dotare cât și a realizării unor lucrări practice de laborator, inclusiv prin implicarea unor experți din industrie în cadrul activităților de curs și laborator.
 • Dezvoltarea și susținerea unor programe de master. Spre exemplu, facultatea oferă o formare în Administrarea bazelor de date alături de Oracle, sau în Financial Computing alături de Deutsche Bank si in sisteme complexe de tip Cyber-Physical Systems alături de SAP.
 • Prelegeri invitate susținute de experți de renume din industrie, în cadrul cursurilor de profil potrivit sau în cadrul unor evenimente speciale.

Cercetare si inovare 

21Facultatea de Automatică și Calculatoare are o experiență bogată în implementarea de proiecte de cercetare fundamentală sau aplicativă, internaționale sau naționale, în colaborare cu companii de renume.

Oportunitățile de colaborare includ:

 • Aplicarea, câștigarea și implementarea în parteneriat unor proiecte de cercetare
 • Servicii de cercetare la cerere
 • Servicii de inovare la cerere
 • Acces la infrastructura de cercetare (laboratoare sau facilități CDI, sau Centrul de Date) a facultății si la cea a centrului de cercetare PRECIS
 • Transferul către industrie a celor mai promițătoare rezultate ale cercetării științifice din facultate

Puteți consulta oferta de expertiză CDI și explora domeniile de interes ale cercetătorilor din Facultatea de Automatică și Calculatoare accesând platforma CRESCDI: https://crescdi.pub.ro/.

Practica studențească  

Companiile pot deveni parteneri de practică ai Facultății de Automatică și Calculatoare si pot publica oferte de practică sau internship prin platformele facultății. De asemenea, practica va putea continua cu un proiect de licență, sau chiar, mai târziu ca proiect de cercetare și disertație.

Formare profesională continuă  

DSC_7284Facultatea de Automatică și Calculatoare oferă, la cerere, cursuri de formare continuă în domeniul IT&C. Companiile din domeniu sunt încurajate să vină alături de facultate pentru a dezvolta în parteneriat module de pregătire continuă, fie pentru angajații proprii, fie pentru antrenarea și formarea competențelor în direcții tehnologice de interes comune pentru cursanți și companie.

Stagii comune de doctorat 

Școala Doctorală a Facultății de Automatică și Calculatoare oferă posibilități de colaborare in realizarea unor stagii doctorale în parteneriat cu industria. Companiile sunt încurajate sa descrie alături de conducătorii de doctorat ai facultății noastre, teme de doctorat care să conducă la dezvoltarea de tehnologii de noua generație.

Anteprenoriat 

Studenții Facultății de Automatică și Calculatoare sunt încurajați spre și au parte de o formare profesională ce include cunoștințe de antreprenoriat. De altfel absolvenți ai facultății noastre se află printre antreprenorii ce au înființat unele dintre firmele de mare succes din România și din afara țării. Știați că Google a pornit ca un proiect al Larry Page și Sergey Brin la Universitatea Stanford? Daca giganți din domeniul IT au pornit ca proiecte dezvoltate in timpul facultății si proiecte de succes ca Vector Watch sau Clever au început ca simple idei ale unor colegi apropiați de facultatea noastă.

Facultatea încurajează formarea de spin-off-uri prin care rezultate de CDI să ajungă să se transforme în produse comerciale. Diverse proiecte de cercetare au condus la altfel de oportunități.

Evenimente de promovare a domeniului IT&C 

Stand_5Facultatea de Automatică și Calculatoare susține promovarea domeniului IT&C prin:

 • Organizarea în parteneriat cu companiile a unor  evenimente de promovare a tehnologiilor de ultimă generație din domeniului IT&C, a ultimelor tendințe tehnologice și rezultatelor companiilor de profil, a schimbului de idei alături de studenții și cercetătorii noștri.
 • Organizarea în parteneriat cu companiile a unor workshop-uri si conferințe științifice in domeniul IT&C.
 • Organizarea unor mese rotunde pentru identificarea modalităților de colaborare cu companiile de profil și de dezvoltare a domeniului IT&C în România.

Companii cu care facultatea are deja încheiate parteneriate includ: Microsoft, Oracle, Google, Vodafone, Deutsche Bank, SAP, Renault, etc

Avem cercetători de valoare, avem cei mai buni studenți și cei mai buni absolvenți.

Dorim să ne cunoaștem, să colaborăm, să lucrăm împreună !

Interesați ? Vă rugăm să ne scrieți la decanat@acs.pub.ro


Arhiva - BIRME