Mobilităţi ERASMUS+

Concursul in vederea selectiei candidatilor la statutul de student Erasmus+ pentru anul academic 2024 – 2025 (mobilitate semestrul I, semestrul II, semestrul I+II), va avea loc Luni, 25 Martie 2024, ora 14:00. Concursul se va desfasura on-line, utilizand platforma Microsoft Teams. Informatii privind modul de desfasurare a concursului vor fi comunicate candidatilor dupa depunerea dosarelor de concurs. In acest sens, fiecare student va transmite dosarul de concurs pe e-mail la urmatoarea adresa: ioan.sacala@upb.ro.

Totodata, etapa de depunere a candidaturilor se va face si pe platforma https://erasmus.upb.ro/ conform instrucțiunilor din următorul document.

Termenul limita de transmitere a dosarelor: 18 Martie 2024.

Persoana de contact: prodecan Ioan Sacala.

 

Mobilităţile studenţilor sunt de tip: 
  • mobilitate de studiu;
  • mobilitate de plasament (practică / internship);
  • mobilitate de studiu şi plasament.
Mobilitatea de studiu reprezintă acţiunea care permite studenţilor UPB să efectueze o perioadă de studii de 3 până la 10 luni într-o altă ţară participantă la program (instituţii partenere de învăţământ superior care deţin Carta Universitară Erasmus+ aprobată de Comisia Europeană). Mobilitatea de studiu are la bază acordurile inter-instituţionale încheiate între UPB şi instituţii partenere care deţin Carta Universitară Erasmus+, denumite Acorduri Erasmus+.
Acordurile Erasmus+ au în vedere: compatibilitatea programelor de studiu; perioadele de mobilitate acceptate de instituţia parteneră; facilităţile acordate Studenţilor Erasmus+
de instituţia parteneră. Mobilităţile de studiu pot fi de două tipuri, în funcţie de activitatea desfăşurată de către Student la instituţia parteneră, şi anume:

  • instruire (participarea la cursuri, seminarii, laboratoare şi forme de verificare prevăzute în planurile de învăţământ ale instituţiei parteneră, care au recunoaştere completă la UPB);
  • stagiu pentru elaborarea proiectului de diplomă sau de disertaţie.
Mobilitatea de plasament reprezintă acţiunea care permite studenţilor din instituţii de învăţământ superior să efectueze un plasament (stagiu de practică) cu o durată cuprinsă între 2 luni şi 4 luni pentru ciclurile de licenţă şi masterat, respectiv între 2 luni şi 12 luni pentru ciclul de doctorat. Stagiul se desfăşoară într-o întreprindere sau organizaţie dintr-o altă ţară din Europa.
Mobilităţile de plasament se bazează pe relaţiile de colaborare, formalizate prin acorduri, între UPB şi parteneri eligibili din ţări ale Uniunii Europene.
Organizaţiile partenere pentru plasamente studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, inclusiv instituţii de învăţământ superior sau alte organizaţii – cu excepţia organismelor UE, instituţiilor UE organizatoare de programe, ambasadelor /reprezentanţelor diplomatice ale României.”

 

Informatii detaliate privind tipurile de mobilitati, precum si Regulamentul privind mobilitatea Erasmus+ a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din UPB se pot vedea aici.

 

Facultatea de Automatica si Calculatoare – Lista universitatilor partenere in anul academic 2023 – 2024 se poate vedea  aici.

 

Pagina web a departamentului Erasmus din cadrul UPB

 

 Comisia de selecţie a candidaţilor la statutul de student Erasmus+ pentru mobilităţi de studiu sau plasament
Prof.dr.ing. Ioan Sacala (prodecan Relatii Internationale)
Email: ioan.sacala@upb.ro
Ioan Sacala prodecan_ACS
Burtea Catalin (student, Presedinte LSAC)
Email: catalin.burtea@lsacbucuresti.ro
 Burtea_Calin
Prof.dr.ing. Florin Pop
Email: florin.pop@upb.ro
Florin Pop Profesor Departmentul de Calculatoare
Prof.dr.ing. Simona Caramihai
Email: simona.caramihai@upb.ro
 Comisia de soluționare a contestațiilor aferente concursului de selectie Erasmus+
Prof.dr.ing. Ciprian Dobre (prodecan)
Email: ciprian.dobre@upb.ro
 Ciprian_Dobre
Prof.dr.ing. Monica Dragoicea
Email: monica.dragoicea@upb.ro
 Monica_Dragoicea-2
Conf.dr.ing. Grigore Stamatescu
Email: grigore.stamatescu@upb.ro
 Grigore_Stamatescu

 

Suport tehnic: dr.ing. Catalin Negru
Email:  catalin.negru@upb.ro
me_CNegru

 

Informatii suplimentare in vederea obtinerii unei mobilitati de studiu pentru studentii Facultatii de Automatica si Calculatoare: https://upb.ro/erasmus/mobilitate-de-studiu/

 

Informatii suplimentare in vederea obtinerii unei mobilitati de plasament  pentru studentii Facultatii de Automatica si Calculatoare: https://upb.ro/erasmus/mobilitate-de-plasament/

 

Informatii suplimentare referitoare la conditiile de cazare oferite de UPB: http://international.upb.ro/on-campus/accommodation/

 

- Ghid de completare a documentului Learning Agreement pentru studentii care doresc sa studieze in cadrul UPB.