Istoric

În anul 1963, Institutul Politehnic din București se extindea cu o noua specializare: Automatică, a cărei dezvoltare ca secție în cadrul facultății de Energetica era girata de catedra Automatică înființata în același an de profesor dr. ing. Corneliu Penescu , membru corespondent al Academiei. Personalitatea profesorului Penescu a impus o linie de valoare excepționala în evoluția școlii de automatică, astfel că trei ani mai târziu este înființata Facultatea de Automatică. În anul 1967, Catedra de Automatică este împărțita în doua catedre: catedra de Automatică I și Automatică II, iar in anul 1969 se înființează și catedra de Calculatoare. În prezent aceste catedre se regăsesc respectiv cu denumirile: Automatică și Ingineria Sistemelor, Automatică și Informatică Industrială și respectiv Calculatoare.

Înfiinţarea Catedrei de Calculatoare la Institutul Politehnic Bucureşti, la sfârşitul primăverii anului 1969, a constituit un eveniment important în viaţa institutului nostru, eveniment primit cu satisfacţie şi cu speranţă de cadrele didactice şi studenţii tuturor facultăţilor. Începuse deja să se afirme îndeajuns de energic, chiar şi la noi în ţară, electronica numerică, se extindeau aplicaţiile circuitelor integrate.

În anul 1970, la un an de la înfiinţarea Catedrei, a terminat studiile prima promoţie de Calculatoare, care a fost pregătită după un plan de învăţământ intrat în vigoare în 1967, odată cu înfiinţarea secţiei de Calculatoare. Planul de învăţământ a mai suferit modificări, prima în anul 1977, când s-a făcut separarea pe două direcţii, “hard” şi “soft”. Primele promoţii de “hardişti” şi “softişti” au terminat studiile în anul 1979. Planul din 1990 a inclus o nouă formulă de specializare în domeniul Ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor, pe patru direcţii de aprofundare, iar în planul din 2005, care a marcat trecerea la modelul “Bologna” cu învăţământ de licenţă de patru ani, apar două specializări distincte (Calculatoare cu patru direcţii de aprofundare şi Tehnologia informaţiei) în domeniul Calculatoare şi Tehnologia informaţiei.

Încă din perioade de început a funcţionării sale, ca urmare a aplicării concepţiei şi a iniţiativei membrilor Catedrei, în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică a acesteia au fost abordate domenii de remarcabilă actualitate ale timpului, ca proiectarea asistată de calculator, conceperea şi realizarea experimentală de microcalculatoare, proiectarea compilatoarelor, baze de date. În unele din aceste domenii, ca bazele de date, a început în acea perioadă predarea disciplinelor de specialitate pentru prima dată în ţara noastră.

La conducerea facultății s-au aflat, în calitate de decani, profesorii:

  • Corneliu Penescu (1967-1968)
  • Sergiu Calin (1968-1976)
  • Simion Florea (1976-1984)
  • Ion Dumitrache (1984-1990)
  • Theodor Danila (1990-1996)
  • Nicolae Cupcea (1996-2004)
  • Dumitru Popescu (2004-2012)
  • Adina Magda Florea (2012 – 2020)
  • Actualul decan este Conf. dr. ing. Mihnea Moisescu

În cei patruzeci de ani de istorie, Facultatea de Automatică și Calculatoare s-a impus ca o unitate reprezentativă de învățământ din Universitatea Politehnica București și din țară în domeniul științei și ingineriei sistemelor și calculatoarelor, prin colectivul de cadre didactice și prin calitatea excepțională a studenților și absolvenților de care a beneficiat.

În prezent, Facultatea de Automatică și Calculatoare se bucură de același prestigiu și are legături importante pe linie academică și de cercetare științifica cu multe școli din țară și din străinătate în domeniul automaticii, științei și ingineriei sistemelor și calculatoarelor.