Mesajul Decanului

Cu o tradiţie de peste 45 de ani, facultatea noastră realizează excelenţă în învăţământ şi cercetare în două domenii: “Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei” şi “Ingineria Sistemelor”, prestigiul facultăţii fiind confirmat prin ocuparea primului loc pe ţară în aceste domenii, conform ierarhizării naţionale din 2011.

Plecând de la capacitatea instituţională existentă şi de la reputaţia câştigată de-a lungul timpului, strategia Facultăţii de Automatică şi Calculatoare se orientează spre:

  • Oferirea unui mediu de învăţare, formare şi cercetare distinct;
  • Menţinerea poziţiei de lider în ţară şi creşterea prestigiului internaţional;
  • Întărirea colaborării cu alte comunităţi academice din ţară şi din străinătate.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare este organizată în trei departamente: Departamentul Automatică şi Ingineria Sistemelor, Departamentul Automatică şi Informatică Industrială şi Departamentul Calculatoare, cuprinzând peste 150 de cadre didactice dintre care peste 40 sunt profesori titulari. Şcoala Doctorală a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare cuprinde un număr de 29 de conducători de doctorat şi peste 200 de doctoranzi în stagiu.

În fiecare an, facultatea noastră îşi deschide porţile unui număr total de aproximativ 3400 de studenţi, în cadrul ciclurilor de învăţământ de licenţă – 4 ani, masterat – 2 ani şi doctorat – 3-4 ani. În Facultatea de Automatică şi Calculatoare, studenţii au ocazia să urmeze un program de studiu modern în care aspectele teoretice sunt îmbinate cu excelenţa practică şi formarea aptitudinilor inovative. Studenţii beneficiază de un mediu de învăţământ competitiv în care îşi pot dezvolta creativitatea, iniţiativa ştiinţifică şi tehnică, propriile talente şi capacitatea de a deveni un adevărat specialist în meseria pe care şi-au ales-o. Studenţii pasionaţi şi cu rezultate deosebite la învăţătură beneficiază de burse de studiu sau burse de excelenţă, pot participa la concursuri profesionale naţionale şi internaţionale, pot beneficia de stagii Erasmus la universităţi de prestigiu din străinătate şi pot contribui la cercetarea de excelenţă a facultăţii în colective mixte formate din cadre didactice, studenţi la licenţă, masterat sau doctorat.

Ne mândrim cu un corp profesoral de excepţie, format din profesori cu multă experienţă, creatori de şcoală, formatori a numeroase generaţii de specialişti, conducători de doctorat, alături de tineri aflaţi la începutul carierei universitare, cu o excelenta competenta profesionala, care aduc colectivului entuziasmul şi dinamica noii generaţii.

Menţinerea excelenţei în cercetare este una din priorităţile facultăţii, cercetarea ştiinţifică abordând tematici de vârf din ştiinţa şi ingineria calculatoarelor şi a sistemelor automate. În facultatea există centre si laboratoare de cercetare puternice, dotate la standarde europene, de exemplu Centrul Naţional de Tehnologia Informaţiei care include High Performance Computing Center, Centrul de Cercetare şi Instruire în Robotica, Informatică Industrială şi Ingineria Sistemelor; Centrul de Automatică şi Controlul Proceselor; Laboratorul de Sisteme Dinamice. Rezultatele de cercetare consistente obţinute de-a lungul timpului de colectivele acestor centre şi laboratoare sunt constant apreciate în tară şi în străinătate, atât în mediul academic cât şi în cel industrial.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare menţine relaţii strânse de cooperare cu companii de prestigiu cum ar fi IBM (e-Business Academy, e-Government), Intel, Microsoft (Innovation Center), CISCO (CISCO Academy), ORACLE, Freescale, IXIA, Rockwell Automation, Altran, UTI, IPA şi altele. Cooperarea cu aceste companii se realizează în cadrul laboratoarelor de cercetare şi instruire în parteneriat, a stagiilor de pregătire practică pentru studenţi, cu ocazia unor sesiuni de informare tehnică sau concursuri profesionale dedicate studenţilor.

De-a lungul timpului, am stabilit relaţii strânse de colaborare cu universităţi de prestigiu din Europa, SUA şi Asia, prin schimburi de profesori şi studenţi, programe de cercetare în comun, programe didactice înfrăţite la nivel de master şi doctorat, şi evenimente ştiinţifice organizate împreună.

Vă aşteptam să vă alăturaţi unei comunităţi de elită în care aveţi toate şansele realizării unei dezvoltări profesionale solide, a unei dezvoltări personale armonioase şi unde perspectivele multiple şi solide pentru viitoarea dumneavoastră carieră abundă.

Prof. dr. ing. Mihnea Moisescu - Decan

Prof. dr. ing. Adina Magda Florea – Prorector