Burse

Bursele pentru studenti acordate de Facultatea de Automatica si Calculatoare se impart in urmatoarele categorii:

  1. burse de excelență olimpică I/internațională;
  2. burse de performanță;
  3. burse sociale;
  4. alte tipuri de burse

Bursele se acorda in conformitate cu prevederile:

Calendarul acordării burselor pentru anul 2023-2024 este disponibil aici

Bursele de performanță

Bursele pentru performanță se acordă studenților din Politehnica București, înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență, indiferent de forma de finanțare. Categoriile de burse de performanta sunt:

  •  Bursa de performanță gradul I
  •  Bursa de performanță gradul II
  •  Bursa de performanță gradul III

Bursele atribuite pentru stimularea performanței prevăzute la alin. (1) se pot acorda studenților care se încadrează în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:

  • a) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de studii;
  • b) au obținut performanțe științifice, inovație și brevete.

Bursele de performanță se distribuie în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita bugetului fiecărei facultăți.

Acordarea burselor de performanta:

Bursele sociale

Beneficiarii burselor sociale pot fi :

a) studenții orfani de unul sau ambii părinți, studenții care provin din familii monoparentale sau studenții proveniți din centre de plasament și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studenții bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale, pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiul F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Pentru anului universitar 2023-2024, plafonul pentru acordarea bursei sociale este salariul de bază minim net pe economie este de 2079 lei lunar / membru de familie.

Studenții care au depus dosarul de bursă socială in luna octombrie trebuie să actualizeze dosarul depus conform criteriilor de mai sus.

Metodologia de acordare a burselor si anexe

Modele de documente

Cereri:

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Declarație venituri