Stagii de practică 2022

stagii.fw_

Organizarea activității de practica pentru studenții din ciclul universitar de licență 2021-2022- anul III și după caz anul II

 

Studenții pot opta pentru una din următoarele variante de selecție a stagiului de practica si de desfășurare a activităților de practica:

  1. Alegerea stagiului de practica dintre ofertele puse la dispoziție pe platformele ACS de partenerii de practica (disponibile aici) care au încheiat cu ACS sau UPB Convenția cadru de colaborare privind efectuarea stagiilor de practică: stagiu_partener_ACS
  2. Alegerea stagiului de practica la un partener de practica identificat de student: stagiu_identificat_student
  3. Alegerea unui stagiu de practica in laboratoarele ACS (inclusiv scoli de vara- disponibile aici): stagiu_lab_ACS;

 

Calendarul de practica este disponibil aici.

 

Stagiul de practica se desfășoară in perioada 27 iunie 2022 – 09 septembrie 2022
Durata stagiului de practica pentru studenții înscriși la ciclul de licența este 360 ore.

 

Documente obligatorii pentru validarea activității de practica sunt (completate conform modelelor de mai jos):

  1. Convenție – Cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență, după caz;
  2. Portofoliu de practică;
  3. Caiet de practică;
  4. Atestat / adeverința de practică;

 

Responsabilii de practica:

  • Anul 3 Calculatoare: Conf. dr. ing. Mihai Chiroiu (practica@cs.pub.ro)
  • Anul 3 Ingineria sistemelor, direcția A: Conf. dr. ing. Florin Anton (florin.anton@upb.ro)
  • Anul 3 Ingineria sistemelor, direcția B: Sl. dr. ing. Severus Olteanu (severus.olteanu@upb.ro)

Cadre didactice supervizoare

Anul 3 Calculatoare: Sl. Dr. Ing. Radu Ciobanu; Conf. Dr. Ing. Mihnea Muraru; Sl. Dr. Ing. Dan Novischi; Sl. Dr. Ing. Alexandru Olteanu; Sl. Dr. Ing. Mihai Trăscău

 

Modele documente obligatorii:

Practica la partenerii de practică:

 

Practica in laboratoarele ACS:

 

Arhiva 

Stagii de practică 2020-2021
Stagii de practică 2019-2020