Stagii de practică 2023

stagii.fw_

Organizarea activității de practica pentru studenții din ciclul universitar de licență 2022-2023- anul III și după caz anul II

 

Studenții pot opta pentru una din următoarele variante de selecție a stagiului de practica si de desfășurare a activităților de practica:

 1. Alegerea stagiului de practica dintre ofertele puse la dispoziție pe platformele ACS de partenerii de practica ( http://connect.upb.ro ) care au încheiat cu ACS Protocol de colaborare privind efectuarea stagiului de practică:  (Stagiu partener ACS ); 
 2. Alegerea unui stagiu de practica in laboratoarele ACS (inclusiv scoli de vara):  (Stagiu in laboratoarele ACS);
 3. Alegerea stagiului de practica la un partener de practica identificat de student:  (Stagiu identificat de student)

 

Ghidul pentru utilizarea platformei de practica Connect UPB

 

Calendarul de practica este disponibil aici. Etapele parcurgerii stagiului de practica

 1. Semnarea Protocolului de colaborare privind efectuarea stagiului de practică (incepand cu 16.03.2023 – se semneaza intre facultate si companie)
 2. Publicarea ofertelor de practică (incepand cu 30.03.2023 – detalii vor fi disponbile aici)
 3. Alegerea partenerilor de practică (conform calendar)
 4. Semnarea convențiilor de practică (conform calendar)
 5. Stagiul de practica ( 26 iunie 2023 – 08 septembrie 2023)
 6. Predarea documentelor de practica, evaluarea activității de practică si incheierea situatiei scolare ( 04-08.09.2023 )

 

Stagiul de practica se desfășoară in perioada 26 iunie 2023 – 08 septembrie 2023  Durata stagiului de practica pentru studenții înscriși la ciclul de licența este 360 ore. Toate companiile care doresc sa devina parteneri de practica si sa primeasca studenti ai facultatii in stagiu de practica trebuie sa incheie un Protocolul de colaborare privind efectuarea stagiului de practică dupa cum urmeaza:

 1. prin inscrierea pe platforma Connect UPB ; completarea datelor solicitate ; validarea contului ; generarea din platforma a protocolului semnarea si incarcarea acestuia pe platforma
 2. prin completarea protocolului, semnarea acestuia in 2 exemplare si depunerea la secretariatul facultății pentru semnare disponibil aici

 

Documente obligatorii pentru validarea activității de practica sunt (completate conform modelelor de mai jos):

 1. Convenție – Cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență, după caz;
 2. Portofoliu de practică;
 3. Caiet de practică;
 4. Atestat / adeverința de practică;

 

Responsabilii de practica:

 • Anul 3 Calculatoare: Conf. dr. ing. Mihai Chiroiu (practica@cs.pub.ro)
 • Anul 3 Ingineria sistemelor, direcția A: Conf. dr. ing. Florin Anton (florin.anton@upb.ro)
 • Anul 3 Ingineria sistemelor, direcția B: Sl. dr. ing. Severus Olteanu (severus.olteanu@upb.ro)

Cadre didactice supervizoare Anul 3 Calculatoare: Sl. Dr. Ing. Radu Ciobanu; Conf. Dr. Ing. Mihnea Muraru; Sl. Dr. Ing. Dan Novischi; Sl. Dr. Ing. Alexandru Olteanu; Sl. Dr. Ing. Mihai Trăscău

 

Modele documente obligatorii:

Practica la partenerii de practică:

Practica in laboratoarele ACS:

Arhiva 

Stagii de practică 2022-2023
Stagii de practică 2020-2021
Stagii de practică 2019-2020