Stagii de practică

stagii.fw_

Stagii de practică pentru anul universitar 2019-2020

Aici găsiți informații despre stagiile de practică destinate studenților facultății, pentru anul universitar 2019-2020. Stagiile se pot adresa studenților de licență sau masterat. Stagiul de practică este parte obligatorie a planului de învățământ de licență și este opțional pentru studenții la masterat. Durata stagiului este de minim 320h pentru studenții de licență. Pentru studenții la masterat nu există o limită minimă a numărului de ore. Stagiul de practică se desfășoară în intervalul iunie-septembrie 2020, nu poate incepe mai devreme de 15 iunie 2020 si trebuie sa se finalizeze cel tarziu pe 31 august 2020.

Stagiile de practică se pot efectua în companiile cu care facultatea stabilește convenții de practică sau în laboratoarele de cercetare ale facultăţii. Pentru efectuarea unui stagiu de practică, trebuie întocmite documentele indicate mai jos. Colocviile de evaluare a stagiului de practică se desfășoară în septembrie, la o data anunțată ulterior.

Pentru studenţii care beneficiază de plasamente Erasmus in companii din străinătate, regulile stagiului sunt cele stabilite de biroul Socrates-Erasmus.

Reponsabilii de practica sunt:

  • Anul 3 Calculatoare: Sl. dr. ing. Vlad Posea (vlad.posea@cs.pub.ro)
  • Anul 3 directia A: Sl. dr. ing. Florin Anton (florin.anton@cimr.pub.ro)
  • Anul 3 directia B: Sl. dr. ing. Severus Olteanu(severus.olteanu@acse.pub.ro)

Oferte de stagii de practică

  • Oferte stagii de practică în companii
  • Oferte stagii de practică în laboratoarele facultății
  • Programul Stagii pe Bune – pe site-ul http://www.stagiipebune.ro se colectează permanent oferte de stagii de practică la care puteti aplica până la sfârşitult lunii aprilie. Programul publica și stagii de practică disponibile în laboratoare de cercetare.
  • In situaţii bine justificate, studenţii pot desfasura stagiul de practică în firme ce desfăşoară activităţi în domeniul IT-ului, firme pe care le identifică prin mijloace proprii. În acest caz, studenţii trebuie să valideze locul de practică ales luând legătura cu responsabilul de practică.

Documente necesare valabile pentru toate stagiile

1. Convenție de practică - Stagiul va fi realizat pe baza unei convenţii de practică semnată de student, facultate şi firmă. Convenţia reprezintă angajamentul studentului că va face stagiul la firmă şi al firmei că îl va primi.
O dată semnată convenţia de practică studentul se obligă să desfăşoare practica la firma cu care a semnat convenţia. Nici o altă convenţie de practică nu poate fi semnată/acceptată în acelaşi an universitar.

Conventiile de practica semnate de student si de companie vor fi depuse
conform indicatiilor date prin platforma moodle la disciplina Practica
spre a fi semnate de facultate pana pe 5 iunie si vor putea fi ridicate
pana pe 12 iunie.

În cazul în care un student nu predă convenţia de practică până la această dată se consideră că nu a absolvit stagiul de practică şi va putea să refacă stagiul în vara următoare. Conventia de practica ce trebuie completată şi semnată este: model_conventie_cadru.doc. Varianta in engleza: conventie_acs_traducere.doc

Va rugam ca in cazul in care doriti loc de camin rezervat pe perioada verii in conventia de practica sa mentionati căminul la ”adresa unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de practică”.

2. Caiet de practică - Un document în care studentul notează ce a realizat la practică în fiecare săptămână.
Fisierul ce trebuie completat: caiet-de-practica.doc.
Dată limită predare: colocviu (septembrie – se va anunţa din timp)

3. Adeverință practică (portofoliu practică) - Un document de o pagină conţinând evaluarea activității în cadrul firmei, evaluare realizată de tutorele stagiarului.
Fisierul ce trebuie completat: atestat-de-practica_acs.doc.
Dată limită predare: colocviu (septembrie – se va anunţa din timp)

Toate documentele vor fi uploadate si in sectiunea de pe Moodle dedicata practicii

Stagii la companii din afara țării

  • În cazul în care efectuați un stagiu la o companie din afara țării, aveți nevoie de un „Internship Agreement“ semnat de acea companie și de facultate. Acest stagiu și documentele aferente trebuie validate de conducerea facultății cu cel puțin 2 luni înainte de începerea stagiului.

Colocviile de practică

Colocviile de practică vor fi anunțate până la sfârșitul sesiunii de restante din septembrie.
La colocvii vor participa studenții care nu desfășoară practica în facultate.
Studenții care fac practica în facultate vor preda documentele necesare îndrumătorului de practică din facultate la o dată stabilită de acesta.