Taxe studenti

Taxa de școlarizare

Taxa de școlarizare este taxa care se achita anual de către studenții care studiază în regim de taxă de studii (TS) atât la învățământul universitar de licență cât și la cel de master.

Plata taxelor de școlarizare se face în fiecare an universitar după cum urmează:

 • pentru primul semestru pana în data de 20 octombrie;
 • pentru al doilea semestru pana în data de 20 mai.

Taxa de școlarizare se poate achita și integral la începutul anului universitar.

Taxa de școlarizare pentru programele de licență (an univ. 2022-2023) este 4000 RON 

Taxa de școlarizare pentru programele de master cu predare în limba romana(an univ. 2022-2023) este 5000 RON

Taxa de școlarizare pentru programele de master cu predare în limbă străina (an univ. 2022-2023) este 5500 RON

Plata taxei de școlarizare se va face în următoarele conturi:

 • BRD:  RO97BRDE410SV98068754100
 • BCR:  RO69RNCB0723000506250269

In momentul platii va rugam sa specificati, in clar: Numele, Initiala prenumelui tatalui, Prenumele, Anul de studii, Facultatea si Cod student.

Dovada platii se va transmite la adresa de mail  a secretarului de an  cu titlul “Plata taxa scolara anul …… “(Ex: I, II, III, IV)

Informatii despre taxele de scolarizare se gasesc aici.

 

Taxa de refacere de disciplina

Conform regulamentului de studii o disciplină se desfășoară pe parcursul unui singur semestru și are o singură notă finală. In cazul nepromavarii verificării finale, aceasta se poate reface in sesiunea speciala de refacere (programata in luna septembrie) fara a fi necesara achitarea unei taxe.

In cazul nepromovarii activităților de pe parcurs sau nepromovarii verificării finale (in sesiunea din semestrul aferent disciplinei, respectiv in sesiunea de refacere din septembire) refacerea disciplinei se face cu suportarea unei taxe de refacere, în condițiile regulilor prevăzute în Regulament.

Taxa de refacere a unei discipline se plăteşte în primele două săptămâni la începutul semestrului în care se reface disciplina.

Plata taxei de refacere se face în contul deschis la BCR:

 • RO77RNCB0723000506250319

Valoarea taxei de refacere de disciplina se calculează înmulțind numărul de puncte de credit aferent disciplinei cu valoarea punctului de credit calculata  (an univ. 2022-2023) după cum urmează:

- pentru studenții care au promovat in anul universitar următor:

 • 30 lei/punctul de credit pentru refacerea disciplinelor pentru studenții care, la începutul anului universitar au de refăcut maxim 2 discipline din anii anteriori
 • 50 lei/punctul de credit pentru refacerea disciplinelor pentru studenții care, la începutul anului universitar au mai mult de 2 discipline de refăcut dar au promovat anul de studii

- pentru studenții care nu au promovat în anul următor și repeta anul :

 •  65 lei/punctul de credit pentru refacerea disciplinelor pentru studenții care nu promovează anul de studii

In momentul plații va rugam sa specificați în clar Numele, Inițiala prenumelui tatălui, Prenumele, Anul de studii, Facultatea.

Dovada plații se va transmite la  adresa de mail  a secretarului de an cu titlul “Plata taxa repetare/ restante  anul ……” (Ex: I, II, III, IV)

Pentru restante va rugam sa specificați și disciplina(le) pentru care ați plătit taxa de refacere

 

Taxa de susținere a examenului de finalizare a studiilor (diploma / disertație)

Plata taxei susținere a examenului de finalizare a studiilor se face doar de către absolvenții U.P.B. care au urmat studiile în regim cu taxă de studii (TS) în ultimul an de studii

Taxa de susținere a examenului de finalizare a studiilor este de 300 RON (an univ. 2022-2023) si se va achita în contul BCR:

  • RO77RNCB0723000506250319

In momentul plații va rugam sa specificați în clar Numele, Inițiala prenumelui tatălui, Prenumele, Anul de studii, Facultatea.

Dovada plații se va transmite la  adresa de mail  a secretarului de an cu titlul “Plata taxa susținere diploma / disertație”

 

Taxa de reînmatriculare

Plata taxei de reînmatriculare se face de către studenții care au fost exmatriculați și doresc reluarea studiilor, în baza cererii aprobate de către decanul facultății)

Taxa de reînmatriculare este de 100 RON (an univ. 2022-2023) si se va achita în contul BCR:

  • RO77RNCB0723000506250319

In momentul platii va rugam sa specificati in clar Numele, Initiala prenumelui tatalui, Prenumele, Anul de studii, Facultatea.

Dovada platii se va transmite la  adresa de mail  a secretarului sef  cu titlul “Plata taxa reinmatriculare”